Головна

Рахунок вторинного розподілу доходів

  1. II. Документи, що використовуються для обліку надходжень, в тому числі в іноземній валюті, в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподілу між бюджетами
  2. II. Рахунок утворення доходів
  3. III. Рахунок первинного розподілу доходів
  4. III. Рахунок розподілу первинних доходів
  5. IV Рахунок утворення доходів
  6. IV. Рахунок перерозподілу доходів у грошовій формі
  7. V Рахунок розподілу первинних доходів

Використання

 код  Операції і балансуючі статті  S11  S12  S13  S14  S15  S1  S2  Товари та послуги  всього
     нефінансові корпорації  фінансові корпорації  Державне управління  Домашні господарства  НКОДХ  Економіка в цілому  решта світу    
   поточні трансферти  
 D5  Поточні податки на доходи, майно тощо  
 D51  Податки на доходи  
 D59  Інші поточні податки    
 D61  Чисті відрахування на соціальне страхування          
 D611  Фактичні відрахування роботодавців на соціальне страхування          
 D6111  Фактичні пенсійні відрахування роботодавців          
 D6112  Фактичні непенсійних відрахування роботодавців          
 D612  Умовно обчислені відрахування роботодавців на соціальне страхування          
 D6121  Умовно обчислені пенсійні відрахування роботодавців          
 D6122  Умовно обчислені непенсійних відрахування роботодавців          
 D613  Фактичні відрахування домашніх господарств на соціальне страхування          
 D6131  Фактичні пенсійні відрахування домашніх господарств          
 D6132  Фактичні непенсійних відрахування домашніх господарств          
 D614  Доповнення до відрахувань домашніх господарств на соціальне страхування          
 D6141  Доповнення до пенсійних відрахувань домашніх господарств          
 D6142  Доповнення до непенсійних відрахувань домашніх господарств          
   Оплата послуг програм соціального страхування          
 D62  Соціальні допомоги, крім соціальних трансфертів в натуральній формі  
 D621  Допомоги по соціальному забезпеченню в грошовій формі          
 D6211  Пенсійні допомоги по соціальному забезпеченню          
 D6212  Непенсійних допомоги по соціальному забезпеченню в грошовій формі          
 D622  Інші посібники по соціальному страхуванню  
 D6221  Інші пенсійні посібники по соціальному страхуванню  
 D6222  Інші непенсійних допомоги по соціальному страхуванню  
                     
 D623  Посібники з соціальної допомоги в грошовій формі            
 D7  Інші поточні трансферти  
 D71  Чисті страхові премії, крім премій по страхуванню життя  
 D711  Чисті страхові премії за прямим страхуванням, крім страхування життя  
 D712  Чисті страхові премії з перестрахування, крім страхування життя          
 D72  Страхові відшкодування, крім виплат зі страхування життя          
 D721  Відшкодування за прямим страхуванням, крім страхування життя          
 D722  Відшкодування по перестрахуванню, крім страхування життя          
 D73  Поточні трансферти в рамках сектора державного управління          
 D74  Поточні трансферти в рамках міжнародного співробітництва          
 D75  Інші поточні трансферти  
 D751  Поточні трансферти одиницям сектору НКОДХ  
 D752  Поточні трансферти між домашніми господарствами - резидентами і нерезидентами          
 D759  Інші інші поточні трансферти  
 B6g  Валовий наявний дохід    
 B6n Чистий наявний дохід    

 

 Рахунок розподілу інших первинних доходів | Рахунок використання наявного доходу

Споживчі товари тривалого користування | Прямі іноземні інвестиції | Особисті і загальні грошові перекази | рахунок виробництва | Рахунок утворення доходів | Рахунок розподілу первинних доходів | Рахунок підприємницького доходу | Рахунок використання скоригованого наявного доходу | Рахунок перерозподілу доходів у натуральній формі | Рахунок операцій з капіталом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати