Головна

Рахунок розподілу інших первинних доходів

  1. II. Документи, що використовуються для обліку надходжень, в тому числі в іноземній валюті, в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподілу між бюджетами
  2. II. Рахунок утворення доходів
  3. III. Рахунок первинного розподілу доходів
  4. III. Рахунок розподілу первинних доходів
  5. IV Рахунок утворення доходів
  6. IV. Рахунок перерозподілу доходів у грошовій формі
  7. V Рахунок розподілу первинних доходів

Використання

 код  Операції і балансуючі статті  S11  S12  S13  S14  S15  S1  S2  Товари та послуги  всього
     нефінансові корпорації  фінансові корпорації  Державне управління  Домашні господарства  НКОДХ  Економіка в цілому  решта світу    
 D1  Оплата праці              
 D2  Податки на виробництво та імпорт                  
 D3  субсидії                  
 D4  Доходи від власності  
 D41  відсотки      
 D42  Розподілений дохід корпорацій        
 D421  дивіденди        
 D422  Вилучення з доходу квазікорпорації          
 D43  Реінвестовані доходи від прямих іноземних інвестицій            
 D44  Виплати іншого інвестиційного доходу            
 D441  Інвестиційний дохід, поставлений власникам страхових полісів            
 D442  Інвестиційний дохід, що підлягає виплаті на активи в формі пенсійних прав            
 D443  Інвестиційний дохід, поставлений власникам акцій колективних інвестиційних фондів            
 D45  рента        
 B5g  Валове сальдо первинних доходів / Валовий національний доход    
 B5n Чисте сальдо первинних доходів / Чистий національний дохід    

 Рахунок підприємницького доходу | Рахунок вторинного розподілу доходів

Фінансові активи (коди AF) | непрацюючі позики | Споживчі товари тривалого користування | Прямі іноземні інвестиції | Особисті і загальні грошові перекази | рахунок виробництва | Рахунок утворення доходів | Рахунок розподілу первинних доходів | Рахунок використання наявного доходу | Рахунок використання скоригованого наявного доходу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати