Головна

E. Фактичне кінцеве споживання домашніх господарств

  1. A) все майно, включаючи грошові кошти, закріплене на праві оперативного управління або господарського відання за підприємствами та організаціями;
  2. C) Бюджетна система, включаючи державні позабюджетні фонди, фонди страхування, кредит, фінанси господарюючих суб'єктів.
  3. C. Споживання основного капіталу
  4. D форми для мила в домашніх умовах
  5. E. Виробництво домашніх і особистих послуг найманої оплачуваної прислугою.
  6. F. Доходи домашніх господарств

9.81 Фактичне кінцеве споживання домашніх господарств складається з споживчих товарів і послуг, придбаних окремими домашніми господарствами. Вартість фактичного кінцевого споживання домашніх господарств визначається сумою трьох компонентів:

a. Вартість витрат домашніх господарств на споживчі товари або послуги, включаючи витрати на неринкові товари або послуги, продані за цінами, які не є економічно значущими;

b. Вартість витрат, які здійснюють одиниці сектора державного управління на товари або послуги індивідуального споживання, що надаються домашнім господарствам в якості соціальних трансфертів в натуральній формі; і

c. Вартість витрат, які здійснюють НКОДХ на товари або послуги індивідуального споживання, що надаються домашнім господарствам в якості соціальних трансфертів в натуральній формі.

9.82 Вартість соціальних трансфертів в натуральній формі, наданих одиницями сектору державного управління або НКОДХ, дорівнює вартості товарів або послуг, наданих домашнім господарствам, за вирахуванням вартості будь-яких витрат, які несуть домашні господарства, коли стягуються ціни не є економічно значущими.

9.83 Як буде описано в розділах F і H, витрати на споживання індивідуальних товарів і послуг як сектором державного управління, так і НКОДХ, можуть бути поділені на ті, які вироблені безпосередньо одиницями, які є неринковими виробниками, і на ті, які куплені у ринкових виробників для подальшої передачі домашнім господарствам безкоштовно або за цінами, які не є економічно значущими. Це означає, що загальне фактичне кінцеве споживання домашніх господарств може також бути поділені на ці два компоненти.час відображення | Витрати на випуск неринкових виробників

Споживання товарів і послуг | Споживання як повне використання товарів і послуг | C. Вимірювання вартості немонетарних операцій непрямим чином | бартерні операції | Витрати на товари і послуги, отримані в якості доходу в натуральному вигляді | Витрати на товари і послуги, вироблені для власного використання | Вступ | Витрати домашніх господарств, які володіють некорпорируваними підприємствами | Витрати на фінансові послуги | Житлові послуги, послуги з ремонту та істотного поліпшення жител |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати