Головна

F. Одиниці однорідного виробництва

  1. A) відрахування від оплати праці робітників основного виробництва
  2. C. Дані про фактори виробництва (праця і капітал), що використовуються галузями.
  3. E.1.a.i.1. Інституційні одиниці і сектори
  4. E.1.a.i.4. Продукти харчування й виробляють одиниці (виробники)
  5. I. Рахунок виробництва

5.52 У більшості розділів статистики вибір одиниці статистичного обліку та методології багато в чому обумовлений цілями, яким покликані служити одержувані статистичні дані. З точки зору аналізу «витрати-випуск» оптимальною є ситуація, коли кожна виробнича одиниця здійснює лише один вид виробничої діяльності, і, таким чином, галузь може бути сформована шляхом об'єднання всіх одиниць, що займаються конкретним видом виробничої діяльності без включення будь-яких елементів вторинної діяльності. Така одиниця називається «одиниця однорідного виробництва».

5.53 Хоча одиниця однорідного виробництва може бути оптимальною для деяких видів аналізу (і особливо аналізу «витрати-випуск»), неможливо забезпечити безпосереднє отримання від підприємств або закладів облікових даних, відповідних одиницям однорідного виробництва. Такі дані доводиться розраховувати на основі інформації, що подається підприємствами, спираючись на різні припущення і гіпотези. Одиниці, створені статистичною обробкою даних, зібраних агентством, називаються «аналітичними одиницями».

5.54 Якщо виробнича одиниця здійснює основну діяльність, а також одну і більше вторинну діяльність, вона буде розділена на таке ж число одиниць однорідного виробництва. Якщо бажано об'єднати рахунки виробництва і таблиці «витрати-випуск» по регіонах, необхідно розглядати одиниці однорідного виробництва, розташовані в різних місцях, як окремі одиниці, навіть у разі, коли вони залучені в схожу діяльність і відносяться до однієї і тієї ж інституційної одиниці.

5.55 У розділі 28 обговорюється оцінка аналітичних одиниць для використання в контексті аналізу «витрати-випуск».

Глава 6: Рахунок виробництваГалузі і продукти | A. Введення

Домашні господарства як інституційні одиниці | Некорпорируваними підприємства домашніх господарств | Сектор домашніх господарств і його підсектори | H. Сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства | Міжнародні організації | А. Введення | Основна та вторинна діяльність | Типи виробничих одиниць | Застосування принципів в конкретних ситуаціях | D. Допоміжна діяльність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати