Головна

Надійність та інформативність тесту.

  1. Надійність дій людини-оператора
  2. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки
  3. Стандартизація, надійність та валідність тесту

Надійність тесту - це його функціональна характеристика, яка показує якою мірою результати однієї і цієї ж особи збігаються при неодноразовому тестуванні за допомогою одного і того ж тесту. Надійність визначається кореляційною залежністю між результатами першого і другого тестування. Вимірюють надійність за допомогою відсотків, наприклад, вираховують відсоток питань, на які учасник експерименту обидва рази відповів однаково. Надійність кращих тестів виражається коефіцієнтом кореляції і складає 0,6 - 0,9. Якщо тест не досягнув такого рівня надійності, то його застосування вважається некоректним і не надійним.

Інформативність (валідність) тесту - це його придатність для вимірювання (відображення) властивості та якості явища, яке ми хочемо оцінити. Валідність тесту можна розглядати як узагальнену міру достовірності всього процесу тестування. Існують два способи визначення інформативності тесту.

Спосіб теоретичного аналізу інформативності тесту використовують, якщо результати в конкретному виді рухової активності не можуть бути виражені метричними одиницями вимірювання (гімнастика, стрибки у воду тощо). Суть цього способу полягає в логічному зіставленні характеристик явища, що вивчається з тестом.

Спосіб емпіричного визначення інформативності тесту полягає у порівнянні результату тестування з відповідним критерієм. Математичну залежність між тестом і порівнювальним критерієм визначають за допомогою коефіцієнта кореляції (r). Математичне значення кореляції виражається коефіцієнтом від - 1 (максимальний від'ємний зв'язок) до +1 (максимальний позитивний зв'язок). Кількісну міру зв'язку прийнято розрізняти за такими рівнями: слабкий зв'язок - при коефіцієнті кореляції 0,31 - 0,69; сильний зв'язок - при коефіцієнті кореляції 0,70 - 0,99. Оцінити рухові можливості можна за допомогою декількох тестів. Наприклад, швидкісно-силові можливості можна визначити за результатами стрибка у довжину з місця, стрибка вгору, потрійного стрибка тощо. Такі тести називають еквівалентними - вони в практиці тестування є рівноцінними. Використання цих тестів підвищує надійність оцінки розвитку рухових можливостей особистості.Бесіда та інтерв'ю як методи дослідження. | ББК 65.050.2 я73
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати