На головну

Додаток 3

  1. Додаток 1
  2. Додаток 1
  3. Додаток 1
  4. ДОДАТОК 1
  5. Додаток 1
  6. Додаток 10
  7. Додаток 10.

Додаток 1

Зразок оформлення титульного листа

Назва установи, де узагальнюється досвід

Назва досвіду

Матеріали ППД

Ф. И. О. автора

учителя (предмет)

зош №_________

Місто - рік

Додаток 2. Зразок змісту

Зміст

I. Опис змісту досвіду

1. Вступ................................ 1

2. Технологія досвіду.......... 2

3. Результативність досвіду....5

4. Висновки.......................... 7

5. Список рекомендованої літератури з проблеми.... 8

Додаток 1. Модель реалізації педагогічних ідей у системі навчання ...... 9

Додаток 2. Розробки уроків з теми ............. 10

Додаток 3. Розробки позакласних заходів .........19

Додаток 4. Результати діагностики (таблиці, діаграми) ....... 23

Додаток 5. Творчі роботи учнів ......26

Додаток 6. Фотоколаж педагогічної діяльності вчителя .........33

II. Методична робота вчителя

1. Методичні заходи щодо поширення педагогічних ідей ..........37

2. Участь в обласних, міських і шкільних методичних формах роботи .........42

3. Видавнича діяльність учителя ...... 47


Додаток 3

Структура анотації

Тема досвіду:_______

Автор досвіду: _____________

Адреса досвіду: (назва навчального закладу)

Досвід вивчався в________ роках (указати ким)

Актуальність досвіду. Аргументація необхідності його вивчення і поширення відповідно до загальноосвітніх задач, освітніх потреб області (міста), країни, специфіки навчально-виховного процесу в школі.

Вид досвіду за характером новизни - новаторський чи раціоналізаторський. Виділити властиві тільки автору підходи щодо реалізації змісту навчання, використанню модифікаційних форм і методів, які дають високий результат.

Ведуча педагогічна ідея досвіду. Необхідно виділити головне, найбільше суттєве у досвіді, виходячи з прогнозованого результату його впровадження, а саме: які позитивні зміни в удосконаленні навчально-виховного процесу, у формуванні навчальної компетентності, вихованні, особистісному розвитку школярів очікуються.

Технологія досвіду. Цей компонент структури узагальненого матеріалу повинний розкривати характерні для педагога форми, методи, прийоми роботи, основні педагогічні чи управлінські операції, способи удосконалення того чи іншого виду діяльності.

Результативність досвіду. Розкрити вплив характерної для вчителя системи організації навчальної діяльності учнів на гармонійний розвиток особистості.

Рекомендована література з проблеми досвіду.

Додатки: дидактичні матеріали, відеозаписи, комп'ютерні дискети і т.і.




Приложение В | Додаток 4.

Додаток 7 | Додаток 10. | Додаток 11. | Додаток 12 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати