На головну

Тема 15. Оформлення результатів дослідження

  1. Аналіз результатів кількісних маркетингових досліджень.
  2. Аналіз результатів маркетингової діяльності фірми
  3. Бактеріологічне дослідження мазків із носа і зіва на мікрофлору
  4. БЕС для дослідження функції зовнішнього дихання
  5. Бесіда та інтерв'ю як методи дослідження.
  6. Взяття крові для біохімічного дослідження
  7. Взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження на коклюш

1. Загальні вимоги до оформлення наукових робіт

2. Титульний лист.

3. Вступ.

4. Розділи та підрозділи.

5. Додатки.

Основна література: 13, 14, 15, 16

Додаткова література: 6, 12, 13

Завдання для самостійної роботи

№ п/п Зміст завдання
1. Знайти і, користуючись правилами конспектування, законспектувати матеріали статей або підручників, в яких відображено питання науково-дослідницької діяльності студентів. 2. Описати структуру науково-дослідницької діяльності студентів у своєму навчальному закладі.
1. Скласти перелік актуальної тематики соціально-педагогічних досліджень за останні п'ять років. 2. Скласти анотацію та тези на наукову статтю
1. Скласти список першоджерел та інтернет-матеріалів до обраної проблеми соціально-педагогічного дослідження. Написати есе "Роль основних положень людинознавчих наук у здійсненні соціально-педагогічного дослідження".
Зробити письмовий порівняльний аналіз тлумачення базових понять обраної теми соціально-педагогічного дослідження. Підготувати письмове повідомлення: "Чинники, що визначають методологічний рівень нашого соціально-педагогічного дослідження".
Здійснити спостереження згідно до розробленої під час лабораторного заняття програми, провести інтерпретацію одержаних результатів у формі письмового звіту. 2. Розробити критерії реєстрації результатів спостереження (використати шкалу рейтингу або систему ознак).
Добрати необхідний для проведення соціально-педагогічного дослідження пакет документів (опитувальники, анкети, тести та інші методики); обґрунтувати їх застосування на конкретному етапі дослідження. 2. Сформулювати вказані види запитань для анкети на тему "Соціально-гуманітарний інститут очима студентів" (закрите, напівзакрите, відкрите, демографічне, фільтруюче, основне і контрольне до нього, непряме, закрите зі шкалою відповідей).

Завдання 1.

1. Знайти і, користуючись правилами конспектування, законспектувати матеріали статей або підручників, в яких відображено питання науково-дослідницької діяльності студентів.

2. Описати структуру науково-дослідницької діяльності студентів у своєму навчальному закладі.

Завдання 2.

3. Скласти перелік актуальної тематики соціально-педагогічних досліджень за останні п'ять років.

4. Скласти анотацію та тези на наукову статтю

Завдання 3.

2. Скласти список першоджерел та інтернет-матеріалів до обраної проблеми соціально-педагогічного дослідження.

Написати есе "Роль основних положень людинознавчих наук у здійсненні соціально-педагогічного дослідження".

Завдання 4.

Зробити письмовий порівняльний аналіз тлумачення базових понять обраної теми соціально-педагогічного дослідження.

Підготувати письмове повідомлення: "Чинники, що визначають методологічний рівень нашого соціально-педагогічного дослідження".

Завдання 5.

1. Здійснити спостереження згідно до розробленої під час лабораторного заняття програми, провести інтерпретацію одержаних результатів у формі письмового звіту.

2. Розробити критерії реєстрації результатів спостереження (використати шкалу рейтингу або систему ознак).

Завдання 6.

1. Добрати необхідний для проведення соціально-педагогічного дослідження пакет документів (опитувальники, анкети, тести та інші методики); обґрунтувати їх застосування на конкретному етапі дослідження.

2. Сформулювати вказані види запитань для анкети на тему "Соціально-гуманітарний інститут очима студентів" (закрите, напівзакрите, відкрите, демографічне, фільтруюче, основне і контрольне до нього, непряме, закрите зі шкалою відповідей).
Зміст практичних занять | Індивідуальна робота
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати