На головну

Рішення

  1. C. держатель дозволу в стані юридично і практично продати дозвіл третій стороні.
  2. DNS виконують дозвіл імен, яке являє собою процес перетворення комп'ютерного імені в IP-адресу.
  3. I. Опис актуальності і значущості проекту, опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
  4. II. Рішення виразів.
  5. III. Рішення виразів.
  6. IV. Рішення виразів.
  7. IV. Рішення виразів.

Завдання вирішуємо за допомогою складання рівнянь поперечних сил і згинальних моментів в поперечних перетинах балки.

При перевірці епюр використовуємо диференціальні залежності між інтенсивністю розподіленого навантаження, поперечною силою і изгибающим моментом:

1. Похідна від поперечної сили по довжині балки дорівнює інтенсивності розподіленого навантаження

2. Похідна згинального моменту по довжині балки дорівнює поперечної силі

Розглянемо ділянку 1, перетин 1. Поперечна сила Q1 = - F1 = -15 КН.

За прийнятим правилом знаків поперечна сила негативна і постійна на цій ділянці.

згинальний момент MXl= -F1 z1.

0 ? z1 ? 4м: МА = 0; МВ = -15 * 4 = - 60кН * м.

Розглянемо ділянку 2, перетин 2. Поперечна сила

Q2 = - F1 - Q (z2 - 4).

4м ? z2 ? 8м:

QB = - F1 = -15кН;

Поперечна сила змінюється за лінійним законом.

згинальний момент

:

4м ? z2 ? 8м:

при z2 = 4м вигинає момент МВ = - 60кН - м. У точці В немає зовнішнього моменту, тому що вигинає момент зліва і праворуч від точки В однаковий. В цьому випадку розраховувати його двічі не слід;

Розглянемо ділянку 3, перетин 3.

У точці С прикладена зовнішня сила F2. На епюрі повинен бути стрибок, рівний доданої силі; на епюрі моментів повинен бути злам.

Поперечна сила на ділянці 3: Q3 = -F1 - Q (z3 - 4) - F2;

при z3 = 10 м QD = -15 - 6 * 6 - 10 = - 61 кH.

Поперечна сила змінюється за лінійним законом.

Згинальний момент.

8 м ? z2 ? 10 м:

при z3 = 10 м

На ділянках 2 і 3 епюра згинальних моментів обмежена квадратичної параболою.

За отриманими результатами, враховуючи диференціальні залежності між поперечною силою і изгибающим моментом, будуємо епюри Q и Мх. На другому і третьому місцях поперечна сила не має нульових значень, тому на епюрі моментів немає екстремумів.Пояснення. | Рішення

Рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи | Основні визначення | | Прийняті в машинобудуванні знаки поперечних сил і згинальних моментів | | Рішення | Рішення | Рішення | У точках додатка зовнішнього моменту на епюрі моментів з'явиться стрибок, рівний величині прикладеного моменту. | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати