На головну

Рішення

  1. C. держатель дозволу в стані юридично і практично продати дозвіл третій стороні.
  2. DNS виконують дозвіл імен, яке являє собою процес перетворення комп'ютерного імені в IP-адресу.
  3. I. Опис актуальності і значущості проекту, опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
  4. II. Рішення виразів.
  5. III. Рішення виразів.
  6. IV. Рішення виразів.
  7. IV. Рішення виразів.

Визначаємо опорні реакції VA і VB:

звідки

Звідки

Складаємо перевірочне рівняння:

отже, опорні реакції визначені вірно.

 Валка має три ділянки I, II, III (Див. Рис. 2.53, а): ділянку I - Від опори А до сили Р1 (0  II - Від сили Р1 до сили Р2 (1 м << z <3 м), ділянка III - від сили Р2 до опори В. На цій ділянці абсциссу зручніше відраховувати не зліва, а справа, т. е. від опори В (0 1 <1 м).

Поперечна сила в довільному перерізі ділянки I

в довільному перерізі ділянки II

в довільному перерізі ділянки III

Якщо розглядати ліву відсічену частину балки, то отримаємо те ж саме значення поперечної сили:

В останньому випадку обчислення виявилися більш громіздкими, так як до лівої частини балки прикладено три сили, а до правої - тільки одна. У межах кожної ділянки поперечна сила постійна. За обчисленими значеннями з дотриманням правила знаків епюра Qy побудована на рис. 2.53, б. Епюра має скачки під зосередженими силами VA, P1, Р2, VB, величина і напрямок стрибка відповідають величині і напрямку зовнішньої сили.

Переходимо до побудови епюри згинальних моментів. Беремо перетин в межах ділянки /; зліва від нього розташована одна сила - опорна реакція VA. Згинальний момент в довільному перерізі ділянки I

Отриманий вираз є рівнянням прямої, тому для побудови епюри моментів на цій ділянці досить знайти ординати двох точок:

значення ординати Мх = 2,5 кН-м в обраному масштабі відкладаємо вгору під точкою прикладання сили Pv. Для визначення згинального моменту на ділянці II також розглядаємо рівновагу лівої відтятою частини балки:

Отриманий вираз є рівнянням прямої.

Для побудови епюри згинальних моментів на ділянці II потрібно визначити ординати в двох точках:

значення MxII = 3,5 кН-м відкладаємо вгору під силою Р2 і з'єднуємо з уже побудованої ординатою в перерізі під силою P1.

На ділянці III доцільно розглянути праву частину балки, так як до неї докладено менше сил, ніж до лівої:

де z1 звітує від опори В і змінюється в межах від 0 до 1 м;

під силою Р2 значення MxII = Mx11I, Що підтверджує правильність рішення.

Епюра згинальних моментів зображена на рис. 2.53, в.

Приклад 4. На балку діють зосереджені сили і момент (рис. 30.1). Побудувати епюри поперечних сил і згинальних моментів.Рішення | Рішення

Приклади розв'язання задач | Рішення | Рішення | Основні положення розрахунків при крученні | Визначення раціонального розташування коліс на валу | Рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи | Основні визначення | | Прийняті в машинобудуванні знаки поперечних сил і згинальних моментів | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати