Головна

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2

  1. D.2. Режими роботи ліній передач
  2. Direct mail: перелік основних помилок
  3. I. допоміжних роботах.
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  6. I. Список теоретичних питань до ЗАЛІКУ
  7. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ЕЛЕКТРОНІКИ»

1. Дати визначення напівпровідника, привести їх класифікацію.

2. Дати визначення власним напівпровідників.

3. Охарактеризувати фізичні властивості власних напівпровідників.

4. Пояснити принцип перетворення валентного електрона в електрон провідності.

5. Пояснити процес освіти p-n переходу в власних напівпровідниках.

6. Пояснити процес освіти p-n переходу в домішкових напівпровідниках.

7. Пояснити пряме підключення p-n переходу.

8. Пояснити зворотне підключення p-n переходу.

9. Пояснити властивості p-n переходу.

10. Дати визначення транзисторів. Перерахувати і пояснити робочі режими транзисторів з використанням ВАХ.

11. Накреслити і пояснити схеми включення транзисторів. Вказати їх достоїнства і недоліки.

12. Дати визначення транзисторів. Привести їх класифікацію та маркування.

13. Привести і пояснити пристрій і принцип дії біполярного транзистора.

14. Дати визначення діода. Привести класифікацію, маркування та умовно-графічне зображення діодів.

15. Привести і пояснити конструкцію точкових напівпровідникових діодів, вказавши їх особливості.

16. Привести і пояснити конструкцію площинних напівпровідникових діодів, вказавши їх особливості.

17. Накреслити вольт-амперну характеристику напівпровідникових діодів, з її допомогою вказати і пояснити основні параметри діодів.

18. Дати визначення стабилитрона. Накреслити і пояснити його вольт-амперну характеристику.

19. Дати визначення тиристора. Пояснити, як проводиться процес відкривання тиристора і що необхідно здійснити для включення тиристора.

20. Дати визначення тиристора. Привести і пояснити основні параметри тиристора, використовуючи ВАХ.

21. Дати визначення тиристора. Намалювати і пояснити його структуру.

22. Дати поняття внутрішнього та зовнішнього фотоефекту. Пояснити ефект фотопрово-хідності.

23. Охарактеризувати фотодіоди, пояснити їх будову та принцип роботи.

24. Дати визначення випрямлячів. Привести схему і пояснити принцип дії однополупериодного випрямляча.

25. Дати визначення випрямлячів. Привести схему і пояснити принцип дії двухполуперіодного випрямляча.

26. Дати визначення випрямлячів. Привести схему і пояснити принцип дії мостового випрямляча.

27. Дати визначення випрямлячів. Привести схему і пояснити принцип дії трифазного випрямляча.

28. Охарактеризувати керовані випрямлячі. Привести найбільш поширені схеми і їх тимчасові діаграми.

29. Дати поняття сглаживающим фільтрам. Привести схеми фільтрів і пояснити їх праметри.

30. Привести схему і пояснити принцип дії стабілізаторів напруги.

31. Дати поняття підсилювачів. Привести класифікацію та пояснити основні технічні характеристики підсилювачів.

32. Охарактеризувати транзисторні підсилювачі. Привести схему і дати опис.

33. Охарактеризувати операційні підсилювачі. Привести схему і дати опис.

34. Дати визначення і пояснити принцип дії зворотного зв'язку в підсилювачах.

35. Дати визначення генераторам. Привести схему і пояснити принцип дії генератора синусоїдальної напруги LC-типу.

36. Дати визначення генераторам. Привести схему і пояснити принцип дії генератора синусоїдальної напруги RC-типу.

37. Охарактеризувати генератори прямокутних імпульсів.

38. Дати визначення мультивібраторів. Пояснити режими роботи мультивибраторов.

39. Дати поняття електронного осцилографа. Привести його структурну схему і пояснити.

40. Дати визначення і пояснити принцип дії зворотного зв'язку в підсилювачах.

41. Охарактеризувати і пояснити принцип дії згладжуючих фільтрів.

 Проектування і виробництво | ОКРУЖАЮЩИЙ СВІТ 1 КЛАС
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати