Головна

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ

  1. I. Спеціальні дисципліни
  2. I. ЦІЛІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  3. II. Гігієнічні вимоги до режиму дня
  4. II. Місце дисципліни в структурі ООП
  5. II. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОСЛУГИ
  6. II. Вимоги до розміщення

Специфіка артикуляції звуків, інтонації, акцентуації і ритму нейтральної мови в мові, що вивчається; основні особливості повного стилю вимови, характерні для сфери професійної комунікації; читання транскрипції; лексичний мінімум в обсязі 4000 навчальних лексичних одиниць загального і термінологічного характеру; поняття диференціації лексики за сферами застосування (побутова, термінологічна, общенаучная, офіційна і інша); поняття про вільні і стійких словосполученнях, фразеологічних одиницях; поняття про основні способи словотворення; граматичні навички, що забезпечують комунікацію загального характеру без спотворення сенсу при письмовому та усному спілкуванні; основні граматичні явища, характерні для професійного мовлення; поняття про повсякденно- літературному, офіційно-діловому, науковому стилях, стилі художньої літератури; основні особливості наукового стилю; культура і традиції країн мови, що вивчається, правила мовного етикету;

говоріння; діалогічна і монологічне мовлення з використанням найбільш уживаних і щодо простих лексико-граматичних засобів в основних комунікативних ситуаціях неофіційного та офіційного спілкування; основи публічної промови (усне повідомлення, доповідь); аудіювання; розуміння діалогічного і монологічного мовлення в сфері побутової та професійної комунікації; читання; види текстів: нескладні прагматичні тексти і тексти по широкому і вузькому профілем спеціальності.

лист; види мовних творів: анотація, реферат, тези, повідомлення, приватний лист, діловий лист, біографія.

В результаті освоєння матеріалів курсу студент повинен:

знати:

- Правила читання; вимови, що вивчається;

- Граматичний мінімум, основні структури і функції мови, що вивчається;

- Техніку перекладу з англійської мови на російську (зі словником);

- Базову лексику;

вміти:

- Читати тексти країнознавчого характеру та тексти професійної спрямованості і викладати прочитане англійською або російською мовою;

- Виробляти лексико-граматичний аналіз пропозицій;

- Читати оригінальну літературу за фахом з використанням словника;

володіти:

-навичками ритмічних і інтонаційних правил читання; вимови;

- Основними навичками письма, необхідними для підготовки повідомлень середнього обсягу;

- Володіти навичками швидкісного читання, вимови;

- Навичками обговорення основних розмовних тем, проблем або за змістом прочитаного тексту з опорою на короткі записи, план, ключові слова;

- Навичками сприйняття монологічного та діалогічного мовлення іншої особи;

- Основними навичками ділової кореспонденції.

3. До екзаменаційного заліку (іспиту) студента повинен отримати заліки по додатковому читання і контрольної роботи. Матеріали за цими видами робіт викладаються в методичних вказівках і роз'яснюються викладачем на настановних заняттях.

Основна форма роботи - самостійна підготовка без повсякденного контролю викладача.

Займатися іноземною мовою необхідно регулярно з перших днів навчання

До заліку слід: вивчити граматичний матеріал семестру;

виконати письмово всі вправи завдань (повинно бути написано і саме

вправу і його переклад на російську мову, прохідні явища слід

підкреслити);

- Прочитати вголос і усно перевести тексти завдань, виписавши в індивідуальний словничок все нові слова; їх транскрипцію і переклад;

- Вивчити слова лексичного мінімуму.

 Для студентів заочного відділення | ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1. | Контрольна робота № 1 | New York | St. - Petersburg is my native town | TALLINN | SEVASTOPOL | Novopolotsk | VOLGOGRAD | WASHINGTON, D.C | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати