На головну

Рішення

  1. C. держатель дозволу в стані юридично і практично продати дозвіл третій стороні.
  2. DNS виконують дозвіл імен, яке являє собою процес перетворення комп'ютерного імені в IP-адресу.
  3. I. Опис актуальності і значущості проекту, опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
  4. II. Рішення виразів.
  5. III. Рішення виразів.
  6. IV. Рішення виразів.
  7. IV. Рішення виразів.

Маса ядра завжди менше суми мас вільних (що знаходяться поза ядра) протонів і нейтронів, з яких ядро ??утворилося. Дефект маси ядра  і є різниця між сумою мас вільних нуклонів (протонів і нейтронів) і масою ядра, тобто

 , (1)

де Z - Атомний номер (число протонів в ядрі); А - Масове число (число нуклонів, що становлять ядро); тр, тn, тя - Відповідно маси протона, нейтрона і ядра.

У довідкових таблицях завжди даються маси нейтральних атомів, але не ядер, тому формулу (1) доцільно перетворити так, щоб в неї входила маса mя нейтрального атома. Можна вважати, що маса нейтрального атома дорівнює сумі мас ядра і електронів, складових електронну оболонку атома:

,

звідки

.  (2)

Висловивши в рівність (1) масу ядра за формулою (2), отримуємо

 , або .

Помічаючи, що  , де  - Маса атома водню, остаточно знаходимо

. (3)

Підставивши у вираз (3) числові значення мас, отримаємо:

[3 • 1.00783 + (7 - 3) 1.00867 - 7 1.1601]а.е.м = 0.04216 а.е.м.

Відповідно до закону пропорційності маси і енергії

, (4)

де с - Швидкість світла у вакуумі.

коефіцієнт пропорційності  може бути виражений двояко:

 9 1016 м2/с2 або  9 1016 Дж/кг.

Якщо обчислити енергію зв'язку, користуючись позасистемна одиниця, то  931 МеВ/а.е.м. З урахуванням цього формула (4) набуде вигляду:

(МеВ). (5)

Підставивши знайдене значення дефекту маси ядра в формулу (5), отримаємо

• 0.04216 МеВ = 39.2 МеВ.

Приклад 4. Визначити початкову активність радіоактивного препарату магнію  масою  0.2 мкг, А також його активність А через час t = 6 ч. Період напіврозпаду Т1/2 магнію вважати відомим.Рішення | Рішення

Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Контрольна робота №5 | постулати Бора | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати