Головна

Рішення

  1. C. держатель дозволу в стані юридично і практично продати дозвіл третій стороні.
  2. DNS виконують дозвіл імен, яке являє собою процес перетворення комп'ютерного імені в IP-адресу.
  3. I. Опис актуальності і значущості проекту, опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
  4. II. Рішення виразів.
  5. III. Рішення виразів.
  6. IV. Рішення виразів.
  7. IV. Рішення виразів.

Для визначення енергії первинного фотона скористаємося формулою Комптона:

 , (1)

де  - Зміна довжини хвилі фотона в результаті розсіювання на вільному електроні; h - Постійна Планка; т0 - Маса спокою електрона; с - Швидкість світла у вакуумі;  - Кут розсіювання фотона.

Перетворимо формулу (1):

1) замінимо в ній  на ;

2) висловимо довжини хвиль ?1 и ?2 через енергії и  відповідних фотонів, скориставшись формулою ;

3) помножимо чисельник і знаменник правої частини формули на с.

тоді .

скоротимо на hc і висловимо з цієї формули шукану енергію:

 , (2)

де W0 = т0с2 - Енергія спокою електрона.

Обчислення за формулою (2) зручніше вести у позасистемних одиницях. Так як для електрона W0 = 0.511 МеВ, то

.

Приклад 9. Пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі ? = 663 нм падає нормально на дзеркальну плоску поверхню. потік випромінювання Фе = 0.6 Вт. Визначити: 1) силу тиску F, Що випробовується цією поверхнею; 2) число фотонів щосекунди падаючих на поверхню.Рішення | Рішення

Рішення | Рішення | Контрольна робота 3 | IV. ОПТИКА | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати