На головну

Рішення

  1. C. держатель дозволу в стані юридично і практично продати дозвіл третій стороні.
  2. DNS виконують дозвіл імен, яке являє собою процес перетворення комп'ютерного імені в IP-адресу.
  3. I. Опис актуальності і значущості проекту, опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
  4. II. Рішення виразів.
  5. III. Рішення виразів.
  6. IV. Рішення виразів.
  7. IV. Рішення виразів.
mв = 2 кг mл = 2 кг tп = 0 °С = 273 К t = 30 °С = 303 К tк = 100 °С = 373 К св = 4.19 = 4.19 · 103 сп = 1.97 = 1.97 · 103 ? = 0.33 = 0.33 · 106 r = 2.26 = 2.26 · 106 Сп = 630  Кількість теплоти, яке віддає пар при охолодженні до температури конденсаціїQ1 = зп mп (Тп- Тк).Кількість теплоти, яке віддає пар при конденсаціїQ2 = rmп.Кількість теплоти, яке віддає сконденсована вода при її охолодженні до температури Т: Q3 = зв mп (Тк -Т).Кількість теплоти, яку отримав лід при таненніQ4 = ?mл.Кількість теплоти, яке отримала вода, яка знаходиться в ємності при її нагріванні до температури Т: Q5 = зв (mв + mл) (Т - Тп).
mп -?

Кількість теплоти, яке отримала ємність при її нагріванні до температури Т:

Q6 = зс mс(Т - Тп) = Сп(Т - Тп).

Складаємо рівняння теплового балансу

Q1 + Q2 + Q3 = Q4 + Q5 + Q6,

або

сп mп (Тп - Тк) + rmп + зв mп (Тк - Т) =

= ? mл + зв (mв + mл ) (Т - Тп) + зс mс(Т - Тп).

З останнього рівності знайдемо масу пара:

mп = [? mл + зв (mв + mл) (Т - Тп)+ Зп (Т - Тп)] / [сп(Тп - Тк)+ R + зв(Тк - Т)].

Перевіримо розмірності:

mп =  = кг.

Підставами значення даних величин

mп =  = 0.19 кг.

відповідь: mп = 0.19 кг.

Приклад № 6. Обчисліть зміну ентропії в процесі затвердіння переохолодженого в кількості 1 моль бензолу при 268 К, Якщо при 278 К

 = 9956 Дж / моль,  = 127.3 Дж / (моль ? К),  = 123,6 Дж / (моль ? К); P = const = 1.01 ? 105 Па.Рішення | Рішення

Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Контрольна робота 1 | І термодинаміки | Механіка рідин і газів | Рішення | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати