На головну

Рішення

  1. C. держатель дозволу в стані юридично і практично продати дозвіл третій стороні.
  2. DNS виконують дозвіл імен, яке являє собою процес перетворення комп'ютерного імені в IP-адресу.
  3. I. Опис актуальності і значущості проекту, опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
  4. II. Рішення виразів.
  5. III. Рішення виразів.
  6. IV. Рішення виразів.
  7. IV. Рішення виразів.
р1 = 1 МПа = 106па V1 = 5 л = 5 · 10-3 м3 V1 = 5 л = 5 · 10-3 м3 V2 = 3 V1 М = 32 · 10-3 кг / моль1) р = соnst2) Т = соnst3) Q = 0  1) Розглянемо ізобарний процеср1= р2, р2 = 106 Па.Робота, яку виконує газ при розширенні дорівнює:А = р1?V або А = р1?V = р1(V2 - V1).Так як V2 = 3V1, То роботаА = р1 (3 V1 - V1)=2 р1V1.Підставами значення заданих величин:А = 2 · 106 · 5 · 10-3 = 104 Дж.2) Розглянемо ізотермічний процес Т = соnst,
Р2 -?А - ?

згідно якому р1V1 = р2V2.

Звідси р2= .

Перевірка розмірностей: [р2] = па ·  = Па.

Підставами значення заданих величин

р2 = = 0.33 · 106 па.

Знайдемо роботу по розширенню газу з рівняння:

А = = р1V1 = р1V1ln .

Перевірка розмірностей: [А] = Па · м3 = · м3 = Н·м = Дж.

Підставами значення заданих величин:

А = 106 · 5 · 10-3 ln = 5.5 · 103 Дж.

3) Розглянемо Адіабатний процес Q = 0. Відповідно до першого закону термодинаміки , . Запишемо рівняння Пуассона = соnst для даного випадку:

.

З рівняння знайдемо тиск р2:

р2 = р1 ,

де  - Коефіцієнт адіабати, який дорівнює = , і - Число ступенів свободи молекул, для кисню і = 5 (двоатомний газ).

Перевірка одиниць виміру: [р] = па·  = Па.

Підставами значення заданих величин:

р2 = 106 або р2 = 106 (3)-1.4 = 0.21 · 106 Па.

Робота при адіабатичному процесі відбувається за рахунок зміни внутрішньої енергії

?U = СV ?Т.

Оскільки А = -?U и СV = , То робота по розширенню газу .

З рівняння Менделєєва-Клапейрона для маси т газу для двох станів знайдемо різницю :

р1V1 =  RТ1 и р2V2 =  RТ2,

R (Т1 - Т2) = (р1 V1 - р2 V2).

тоді робота А = (р1V1 - р2V2).

Перевірка одиниць вимірювання [А] = па·м3 = ·м3 = Н·м = Дж.

Підставляючи значення даних величин, отримаємо

А = (106 · 5 · 10-3 - 106 · 3 · 5 · 10-3) = -4.63 · 10-3 Дж.

Відповідь: 1)р2 = 106 па, А = 104 Дж.

2) р2 = 0.33 · 106 па, А = 5.5 · 103 Дж.

3) р2 = 0.21 · 106 па, А = -4.63 · 10-3 Дж.

Приклад 4.У ємність, в якій знаходиться 2 кг води і 0.5 кг льоду при температурі 0 °С, Пропускають водяну пару, який має температуру 150 °С. Після того як лід розтанув температура в ємності стала 30 °С. Яка маса пропущеного пара? теплоємність ємності Сп = 630 .Рішення | Рішення

Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Контрольна робота 1 | І термодинаміки | Механіка рідин і газів | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати