На головну

Рішення

  1. C. держатель дозволу в стані юридично і практично продати дозвіл третій стороні.
  2. DNS виконують дозвіл імен, яке являє собою процес перетворення комп'ютерного імені в IP-адресу.
  3. I. Опис актуальності і значущості проекту, опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
  4. II. Рішення виразів.
  5. III. Рішення виразів.
  6. IV. Рішення виразів.
  7. IV. Рішення виразів.
V = 8'4'3 м3 t = 18 °С р = 0.97 • 105 па  Стан газу деякої маси визначається трьома термодинамічними параметрами: тиском р, об'ємом V і температурою Т. Зв'язок між цими параметрами (рівняння Менделєєва-Клапейрона) для газу: , (1)
? -?

де =  - Кількість речовини або = ,

де NA - Число Авогадро що дорівнює: NA = 6.02 • 1023 моль-1, N - кількість молекул повітря в кімнаті.

Запишемо рівняння (1) у вигляді

Рv =  RТ. (2)

З (2) знайдемо кількість молекул повітря в кімнаті:

N = . (3)

Перевіримо розмірності величин:

[?] = = =  = 1.

Підставами значення заданих величин в формулу (3):

N = = 23 · 1026.

відповідь:N = 23 · 1026.

Приклад 2. Визначити середню кінетичну енергію <Wk> Поступального руху молекул газу, який знаходиться під тиском 0.1 па. Концентрація молекул газу дорівнює 1013 см-3.Механіка рідин і газів | Рішення

I. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Контрольна робота 1 | І термодинаміки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати