На головну

Рішення

  1. C. держатель дозволу в стані юридично і практично продати дозвіл третій стороні.
  2. DNS виконують дозвіл імен, яке являє собою процес перетворення комп'ютерного імені в IP-адресу.
  3. I. Опис актуальності і значущості проекту, опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
  4. II. Рішення виразів.
  5. III. Рішення виразів.
  6. IV. Рішення виразів.
  7. IV. Рішення виразів.
m = 0,01 кг T = 2 с W = 0.1 мДж = 10-4Дж  Для визначення амплітуди А коливань скористаємося виразом для повної енергії тіла , де .Звідси амплітуда  . (1)
A - ? Fmax -?

Тіло здійснює гармонійні коливання під дією квазіпружної сили, яка може бути виражена співвідношенням  , де k - Коефіцієнт квазіпружної сили, х - Зміщення вагається тіла. Сила буде максимальною при максимальному зміщенні хmax, Що дорівнює амплітуді:

Fmax = kA. (2)

коефіцієнт k висловимо через період коливань

.  (3)

Підставивши вирази (1) і (3) в (2) і зробивши перетворення, одержимо

Fmax = /T.

Підставами значення:

, .

Перевіримо розмірність результату:

,

.

 Рішення | Контрольна робота 1

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | Основні одиниці міжнародної системи (СІ) фізичних одиниць | I. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | І термодинаміки | Механіка рідин і газів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати