На головну

Основні одиниці міжнародної системи (СІ) фізичних одиниць

  1. A) Податок на доходи фізичних осіб
  2. A) ступінь наближення системи до ідеальної
  3. B. віднімання всіх поточних трансфертів, крім соціальних трансфертів в натуральній формі, що підлягають виплаті цієї одиницею або цим сектором.
  4. B. віднімання вартості соціальних трансфертів в натуральній формі, що підлягають виплаті цієї одиницею або цим сектором.
  5. B. Нові елементи Системи національних рахунків
  6. B. Характеристики одиниць, що займаються неформальною
  7. B. Характеристики одиниць, що займаються неформальною діяльністю
 величина  Одиниця виміру
 Найменування  позначення  Найменування  позначення
 довжина l  метр м
 маса m  кілограм кг
 час t  секунда с
 абсолютна температура T  Кельвін К
 Кількість речовини  моль моль
 Сила струму I  ампер А
 Сила світла J  кандела кд

Розмірності фізичних величин прийнято записувати в квадратних дужках. Наприклад, шлях [S] = м, Час [t] = c, Швидкість [  ] = м/с, Прискорення [a] = м/с2 та ін. Одиниці виміру інших фізичних величин називаються похідними і встановлюються на основі їх фізичного сенсу або з відповідних математичних виразів.

Так, одиниця сили встановлена ??на підставі II закону Ньютона:  , звідки  . Ця одиниця називається ньютоном, записується коротко з великої літери:  . Одиниця виміру імпульсу згідно його фізичному сенсу:  виходить так:  , Спеціального назви вона не має. Енергія, робота і кількість теплоти вимірюються в СІ в джоулях. Найменування цієї одиниці можна отримати, наприклад, з виразу для кінетичної енергії:  , тоді ;  . У розділі «Електрика» під Джоулем розуміють величину 1 Дж = 1 ВАс. Такі приклади можна продовжити.

Додаткова одиниця СІ для вимірювання кута повороту - радіан (радий) - В найменуванні одиниць не записував. Наприклад, кутова швидкість, яка вимірюється кутом повороту в секунду, вказується так:  ; мається на увазі радий/с.
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | I. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ

Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Контрольна робота 1 | І термодинаміки | Механіка рідин і газів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати