На головну

Критерії оцінки курсової роботи

  1. B. Загальні принципи вартісної оцінки
  2. D.2. Режими роботи ліній передач
  3. I. допоміжних роботах.
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  6. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
  7. I. ЦІЛІ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Якість курсової роботи оцінюється за такими позиціями:

- Ступінь і глибина розкриття затвердженої теми;

- Ступінь самостійності і дослідницький характер;

- Якість оформлення роботи і взаємодія з керівником;

- Захист курсової роботи.

Підсумкова оцінка виставляється за результатами захисту курсової роботи.

Критерії оцінки:

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який представив курсову роботу, яка глибоко і повно розкриває заявлену тему, має дослідницький характер, містить аргументовані висновки і пропозиції, за структурою і оформлення відповідає цих Методичних рекомендацій, і в процесі захисту роботи продемонстрував вільне володіння матеріалом.

Оцінка «добре» виставляється студенту, який представив курсову роботу, яка повно розкриває заявлену тему, містить обґрунтовані висновки і пропозиції, відповідає вимогам цих Методичних рекомендацій, і при захисті роботи продемонстрував володіння матеріалом, але має окремі дрібні недоліки з тих чи інших аспектів написання роботи.

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який представив курсову роботу, в цілому відповідає встановленим вимогам, що містить загальні висновки і пропозиції, але з неточностями і помилками, що свідчать про недостатнє розуміння досліджуваних питань.

Оцінка «незадовільно» виставляється в тому разі, якщо надана курсова робота не відповідає вимогам, в ній присутній тільки переказ підручників і навчальних посібників, студент не володіє матеріалом, не виконані терміни здачі роботи, а рівень оригінальності тексту курсової роботи менш 60%.

Студент, який отримав незадовільну оцінку за курсову роботу, вважається у яких академічну заборгованість, яку має право ліквідувати в установленому в Академії порядку.

У разі отримання студентом незадовільної оцінки за курсову роботу, тема роботи і керівник роботи можуть бути змінені. Зміни трудовим законодавством порядку наказом Декана Мігс.Керівництво та захист курсової роботи | ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ тексту курсової роботи

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Порядок і терміни виконання курсової роботи | Глава 1. Основи теорії державного контролю | Список використаних джерел та літератури | Оформлення бібліографічних посилань | Частка державних витрат у ВВП ряду країн світу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати