Головна

Оборотність оборотних активів

  1. I.1.a.i.5. Межі активів і перший рівень класифікації активів
  2. I.1.a.i.6. Поява активів в балансі активів і пасивів і вихід активів з нього
  3. III Баланси активів і пасивів
  4. Активів і пасивів
  5. Активи комерційного банку, їх класифікація. Показники якості активів. Проблеми управління банківськими активами в сучасних умовах
  6. Аналіз активів банку
 № п / п  найменування показника  2008 р  2009 р  2010 р
 Сума обороту (виручка від продажів), тис.руб.      
 Середньорічна сума оборотних активів, тис. Руб.      
 коефіцієнт оборотності      
 Тривалість 1 обороту, днів      
 коефіцієнт закріплення      
 Потреба в оборотних активах для отримання фактичної суми обороту, при показниках оборотності за базисний період, тис. Руб. (Р.1 гр.5 / с.3гр.3) х х  
 Притягнуто до господарського обороту (+), вивільнено з господарського обороту (-) оборотних активів у зв'язку з уповільненням або прискоренням їх оборотності, тис. Руб. (С.2гр.5-с.6) х х  

висновки:

Таблиця 11

Оборотність виробничих запасів

 № п / п  найменування показника  2008 р  2009 р  2010 р
 Сума обороту (собівартість продажів), тис. Руб.      
 Середньорічна сума виробничих запасів, тис. Руб.      
 коефіцієнт оборотності      
 Тривалість 1 обороту, днів      
 коефіцієнт закріплення      

висновки:

Для виконання завдання 9 складають таблиці 12, 13 і 14.

Таблиця 12

Оборотність дебіторської заборгованості

 № п / п  найменування показника  2008 р  2009 р  2010 р
 Сума обороту (виручка від продажів), тис. Руб.
 Середньорічна сума дебіторської заборгованості, тис. Руб.      
 коефіцієнт оборотності      
 Тривалість 1 обороту, днів      
 коефіцієнт закріплення      

висновки;

Таблиця 13Характеристика ліквідності майна організації за даними бухгалтерської звітності, тис.руб. | Оборотність кредиторської заборгованості
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати