На головну

Вищої професійної освіти

  1. DNS виконують дозвіл імен, яке являє собою процес перетворення комп'ютерного імені в IP-адресу.
  2. II. Загальні відомості про СИСТЕМІ ціноутворення і кошторисного нормування В БУДІВНИЦТВІ
  3. II. Рахунок утворення доходів

"Північно-Кавказький федеральний університет

Контрольна робота № 1_

з дисципліни Інформатика

варіант №_____

Група ______________________

студент ______________________

викладач _________________

Контрольна робота захищена _________________

Ставрополь, 20__

додаток А

Таблиця 1 Варіанти завдання №1

 №варіанта  число А  №варіанта  число А  №варіанта  число А
 432,55  375,40  489,45
 382,45  470,80  405,225
 578,35  455,30  321,55
 412,65  335,35  454,30
 323,125  580,15  615,35
 390,85  455,70  587,45
 424,45  501,45  456,70
 397,275  340,85  605,40
 560,20  453,95  383,65

Таблиця 2 - Варіанти завдання №2

 №варіанта  числа  №варіанта  числа
А В А В

додаток В

Варіанти завдання №4

Варіант 1

1) Відомості про кадри по заводам

2)

 Названіезавода  Кількість осіб в цехах  Загальна кількість працівників
 Цех№1  Цех№2  цех №3  цех №4
 ....  ...  ...  ...  ... ?
 Мінімальна кількість ? ? ? ?  
 Максимальна кількість ? ? ? ?  

2) Початковий внесок 10 млн.руб. пролежав у банку 18 місяців і після нарахування відсотків склав 16 млн.руб. Який відсоток на місяць повинен забезпечити банк?

Для розрахунків скористатися формулами: и  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

Варіант 2

1) Розрахунок прибутку по магазинам

 Найменування товару  магазин 1  магазин 2  магазин 3  Прибуток по товарах
   Ціна  Кількість  Ціна  Кількість  Ціна  Кількість ?
 ...  ....  ...  ...  ....  ...  ...  
 Середня ціна ? ? ? ? ? ? ?

2) Позика в 20 000 руб. дана на півтора року під ставку 28% річних з щоквартальним нарахуванням. Визначити суму кінцевого платежу?

Для розрахунків скористатися формулами:  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

варіант 3

1) Відомість відрахованих за результатами сесії студентів

2)

 Названіефакультета  Кількість відрахованих студентовза триместр  Загальна кількість воотчісленних по факультетах  Середня кількість
 1-й триместр  2-й триместр  3-й триместр
   ....  ....  ... ? ?
 Загальна кількість воотчісленних по триместрах ? ? ? ? ?

2) Сума 20 000 руб. розміщена під 9% річних на 3 роки. Відсотки нараховуються раз в квартал. Яка сума буде на рахунку?

Для розрахунків скористатися формулами:  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

варіант 4

1) Відомість зарплат співробітників

 рік  Зарплата  Середня зарплата
 лаборант  технік  Інженер
   ....  .....  .... ?
 Максимальна зарплата ? ? ? ?

2) Розрахувати, яка сума виявиться на рахунку, якщо 27 тис. Руб. покладені на 33 роки під 18,5% річних. Відсотки нараховуються кожні півроку.

Для розрахунків скористатися формулами:  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість періодів нарахування відсотків.

варіант 5

1) Обсяг випуску продукції в 2005 - 2007 рр.

 Найменування продукції  обсяг випуску  середньорічний обсяг
  ?
   ....  .....  ....  
 Максимальний обсяг ? ? ? ?

3) Початковий внесок 5 млн.руб. пролежав у банку 12 місяців і після нарахування відсотків склав 6 млн.руб. Який відсоток на місяць повинен забезпечити банк?

Для розрахунків скористатися формулами: и  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

варіант 6

1) Розрахунок середнього бала студентів за результатами сесії

 Номеркурса  Кількість студентовНа спеціальності  Загальна кількість востудентов по курсам  Максимальна кількість
 ФК  БУХ  ЕУМ
   ....  ....  ...   ?
 Середнє у ? ? ? ? ?

2) Позика в 50 000 руб. дана на півтора року під ставку 18% річних з щоквартальним нарахуванням. Визначити суму кінцевого платежу?

Для розрахунків скористатися наступними формулами:  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

варіант 7

1) Відомості про продані товари в магазинах

2)

 місяць  магазин 1  магазин 2  магазин 3  прибуток
 Ціна  Кількість  Ціна  Кількість  Ціна  Кількість
 ...  ....  ...  ...  ....  ...  ... ?
 Середня ціна ? ? ? ? ? ? ?
 Максимальна кількість ? ? ? ? ? ? ?

2) Початковий внесок 200 млн.руб. пролежав у банку 12 місяців і після нарахування відсотків склав 22 млн.руб. Який відсоток на місяць повинен забезпечити банк?

Для розрахунків скористатися наступними формулами. и  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

варіант 8

1) Обсяг випуску товарів у 2005 - 2008 рр.

 Найменування товару  вартість  середньорічний обсяг
   
   ...  ....  ...  ... ?
 Мінімальна вартість товару ? ? ? ? ?
 Разом ? ? ? ? ?

2) Сума 10000 руб. розміщена під 10% річних на 4 роки. Яка сума буде на рахунку?

Для розрахунків скористатися формулою:  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

варіант 9

1) Вартість туристичних путівок

 Назва місяця  вартість путівки  середньорічний обсяг
 7 днів  14 днів  21 день
   ...  ...  ... ?
 Разом ? ? ? ?

2) Початковий внесок 5 млн.руб. пролежав у банку 12 місяців і після нарахування відсотків склав 6 млн.руб. Який відсоток на місяць повинен забезпечити банк?

Для розрахунків скористатися формулами: и  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

варіант 10

1) Відомість зарплат за попередній місяць

 співробітник  Зарплата  До виплати
 нараховано  премія  Утримано (13%)
   ...  ... ? ?
 Разом ? ? ? ?
 Максимальне значення ? ? ? ?

2) Початковий внесок 21 млн.руб. пролежав у банку 30 місяців і після нарахування відсотків склав 25 млн.руб. Який відсоток на місяць повинен забезпечити банк?

Для розрахунків скористатися формулами: и  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

варіант 11

1) Відомості про книгах в бібліотеці видання 2000-2003рр

 Назва книги  видано  всього видано  Середня ціна однієї книги  Загальний дохід
 ...       ? ? ?
 Разом ? ? ? ? ? ?

2) Початковий внесок 5 млн.руб. пролежав у банку 9 місяців і після нарахування відсотків склав 5.5 млн.руб. Який відсоток на місяць повинен забезпечити банк?

Для розрахунків скористатися формулами: и  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

варіант 12

1) Відомості про продаж книг

 Дата продажу книги    Кількість проданих примірників  Разом
 наукова  Фантастика  Технічна  Навчальна
 ...  ...  ...  ...  ... ?
 Максимальна ціна примірника ? ? ? ? ?
 Ціна всіх примірників ? ? ? ? ?

2) Позика в 100 000 руб. дана на півтора року під ставку 16% річних з щоквартальним нарахуванням. Визначити суму кінцевого платежу?

Для розрахунків скористатися наступними формулами:  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

варіант 13

1) Відомості про місця в лікарнях

 Номербольніци  Кількість місць для хворих у відділеннях, чол.  Загальна кількість
 хірургія  терапія  Нейрохірург  Неврологія
 ...  ...  ...  ...  ... ?
 Кількість хворих в кожному відділенні ? ? ? ? ?

2) Розрахувати, яка сума виявиться на рахунку, якщо 30 тис. Руб. покладені на 4 роки під 18,5% річних. Відсотки нараховуються кожні півроку.

Для розрахунків скористатися формулами:  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість періодів нарахування відсотків.

варіант 14

1) Вартість апаратури в магазинах

 Назва апаратури  Ціна апаратури в магазинах, тис. Руб.  Середня ціна товару
 Телесвіт  Техномаркет  Пошук
 ...  ...  ...  ... ?
 Мінімальна ціна товару ? ? ? ?

2) Позика в 70 000 руб. дана на півтора року під ставку 13% річних з щоквартальним нарахуванням. Визначити суму кінцевого платежу?

Для розрахунків скористатися наступними формулами:  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

варіант 15

1) Дані про успішність з двох предметів

 Назва групи  Кількість студентовстудентов  вища математика  інформатика
 отл.  хор.  удов.  незадовільно.  отл.  хор.  удов.  незадовільно.
 ....  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...
                   
 Загальна кількість студентів    
   отл.  хор.  удов.  незадовільно.  
 всього ? ? ? ?  
 Відсоткове співвідношення оцінок ? ? ? ?  

2) Початковий внесок 4 млн. Руб. пролежав у банку 24 місяці і після нарахування відсотків склав 6 млн.руб. Який відсоток на місяць повинен забезпечити банк?

Для розрахунків скористатися формулами: и  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

варіант 16

1) Відомості про співробітників підприємства

 Табельний номер співробітника  Пол (М-чоловічої, Ж-жіночий)  Рік народження  Рік вступу на роботу
   ....  .....  ....

Довідка:

Всього співробітників ????

У тому числі: Чоловіків ???? Жінок ????

Середній вік: Чоловіків ???? Жінок ????

Середній стаж роботи: Чоловіків ???? Жінок ????

2) Позика в розмірі 120 000 руб. дана на півтора року під ставку 18% річних з щоквартальним нарахуванням. Визначити суму кінцевого платежу?

Для розрахунків скористатися наступними формулами:  , де S - Підсумковий внесок,  - Початковий внесок, P - відсотки на вклад, N - Кількість місяців або років.

варіант 17

1) Розрахунок кількості мікробів, що припадають на одного студента, через кожну годину після початку занять при температурі повітря в кабінеті, що дорівнює + 30 °, + 20 °, + 10 ° С.

 Темпе-ратура  час
 9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00
 +300 ? ? ? ? ? ? ? ?
 +200 ? ? ? ? ? ? ? ?
 +100 ? ? ? ? ? ? ? ?


Рейтинг (оцінка) | Кількість студентів в групах і кубатуру кабінетів ввести перед таблицею і взяти довільним.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати