На головну

напівпровідники

  1. Електричні властивості полімерів. Електропровідні полімери. Полімерні напівпровідники і діелектрики.

26. Питома провідність власних напівпровідників:

де е - Елементарний заряд; п - Концентрація носіїв струму електронів і дірок; bп і bр - Рухливості електронів і дірок.

27. Напруга на гранях прямокутного зразка при ефекті Холла, холлівських різниця потенціалів:

UH= RH· B · j · a,

де RH - Постійна Холла; B - Магнітна індукція; j - щільність струму; а - ширина пластини (зразка).

28. Постійна Холла для напівпровідників типу алмаз, германій, кремній і ін., Що володіють носіями струму одного виду (п або p):

де п - концентрація носіїв струму.теплоємність кристала | Магнетики

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ | ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ | РОБОЧА ПРОГРАМА. | Фізика атомного ядра та елементарних частинок | Основні формули | | | Просторова решітка кристала | Атомне ядро. радіоактивність | Контрольна робота №3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати