На головну

задач Д

  1. I этап. Запись задачи в симплекс-таблицу.
  2. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  3. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
  4. I. Цели и задачи рабочей программы
  5. II. Цели и задачи практики
  6. II. Цели и задачи прохождения преддипломной практики

Масова кількість проясненої рідини, одержаної з суспензії при відстоюванні, визначається по формулі:

Gп = Gс (1 - x1 / x2) ,

де Gп - масова кількість проясненої рідини, кг / с;

Gс - кількість суспензії, що надходить,кг / с;

x1 - утримання твердої фази в суспензії, мас. %;

x2 - утримання твердої фази в осадку, мас. %.

На підставі закону Паскаля сила, що діє на великий поршень, визначається по формулі (поршні на одому рівні):

P2 = P1 (D2 / D1)2 ,

де P2 - сила, що діє на великий поршень, Н;


P1 - сила, що діє на малий поршень, Н;

D1 - діаметр меншого поршня, м;

D2 - діаметр більшого поршня, м.

Повний напір насоса можна визначити, знаючи показання приладів тиску, встановлених на всмоктувальному і нагнітальному трубопроводах, за такою формулою:

H = hв + hм + Dh + (wн2 - wвс2) / (2g) ,

де Н - повний напір насоса, м;

hв - показання вакуумметра, м;

hм - показання манометра, м;

Dh - перепад висот між точками приєднання вакуумметра і манометра до трубопроводу, м;

wвс - швидкість прямування рідини у всмоктувальному трубопроводі, м / с;

wн - швидкість прямування рідини в нагнітальному трубопроводі, м / с.

Число тарілок ректифікаційної колони безупинної дії визначають по формулі:

n = nт / η ,

де n - число дійсних тарілок ректифікаційної колони безупинної дії, шт.;

nт - число теоретичних тарілок, шт.;

η - КПД тарілок.

Витрата сухого повітря в сушарці на сушіння вологого матеріалу визначається за формулою:

L = l W ,

де L - витрата сухого повітря на сушіння, кг / с;

l - питома витрата повітря на сушіння, кг / кг випарюваної вологи;

W - кількість вологи, що виділилася з вологого матеріалу в сушарці, кг / с.


Література

Основна

1.Стабников В. Н., Баранцев В. И. Процессы и аппараты пищевых производств. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.

2.Чернов О. В., Бессребренников М. К., Силецкий В. С. Основы гидравлики и теплотехники. - М.: Энергия, 1976.

3.Баранцев В. И. Сборник задач по процессам и аппаратам пищевых производств. - М.: Агропромиздат, 1985.

Додаткова

4. Ерохин В. Г., Маханько М. Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники. - М.: Энергия, 1979.

5.Кавецкий Г. Д., Королев А. В. Процессы и аппараты пищевых производств. - М.: Агропромиздат, 1991.

6.Стабников В. Н., Лысянский В. М., Попов В. Д. Процессы и аппараты пищевых производств. - М.: Агропромиздат, 1985.

7.Процеси та апарати харчових виробництв. Підручник. / за ред. Поперечного А. М.- К.: Центр учбової літератури, 2007. - 304 с.
______________________________________________________________

Одеський технічний коледж, Одеської національної

академії харчових технологій, комисія спецтехнології,

предмет «Процеси та апарати харчових виробництв», 2012.Задач Г | Основные формулы

Практичне заняття | Практичне заняття | Випарювання | Екстрагування | Контрольна робота | Задач А | Задач б | Задач В |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати