На головну

Практичне заняття

  1. В чому практичне значення психології?
  2. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  3. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  4. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  5. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  6. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  7. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

Визначення теплових навантажень і середньої різниці температур для різноманітних випадків теплообміну за заданими величинами.

Методичні вказівки

Вивчення теми почніть із вивчення основних положень і законів Фур'є, Ньютона, Стефана-Больцмана. Запишіть у конспект і проаналізуйте основне рівняння теплопередачі. Особливу увагу приділіть методам визначення коефіцієнтів

тепловіддачі і теплопередачі, середньої різниці температур, теплових навантажень і температури стінки.

Література: [1] с. 103...118; [3] с. 51...56; [5] с. 130...151.

Питання для самоперевірки

1. Напишіть і поясніть закон Фур'є.

2. Напишіть і поясніть формулу Ньютона. У чому зміст коефіцієнта тепловіддачі?

3. Напишіть і поясніть основне рівняння теплопередачі.

4. Як визначають теплове навантаження в залежності від характеру процесу?

5. Як обчислюється середня різниця температур при розрахунку теплообмінного апарата?

6. Розв'яжіть задачі №№ 3; 5 [3] с. 56.

4.2 Нагрівання, охолодження, пастеризація і стерилізація

Нагрівання. Засоби нагрівання середовищ. Теплоносії, їх види і характеристика. Теплові баланси при нагріванні. Визначення витрати гострої і глухої пари.

Охолодження. Холодоносії, їх види і характеристика. Витрата холодоносіїв.

Теоретичні основи високотемпературної пастеризації і стерилізації. Оптимальні умови проведення процесів пастеризації і стерилізації при одержанні харчових продуктів високої якості.

Теплообмінники, застосовувані в галузях харчової промисловості. Оптимальні швидкості прямування. Основи теплового розрахунку теплообмінників.

Конденсатовідвідники, гідравлічні затвори і колонки, їх призначення, будова.

Регенерація тепла, сутність процесу, його значення для економії теплової енергії. Засоби регенерації, типи регенераторів.

Теплове устаткування. Хлібопекарські і кондитерські печі. Теплові труби, електричні нагрівачі, їх будова і принцип дії.

Регульовані параметри процесів. Шляхи інтенсифікації теплових процесів і раціонального використання енергоресурсів.

Практичні заняття

Тепловий розрахунок кожухотрубних теплообмінників.

Конструктивний розрахунок кожухотрубних теплообмінників.

Вивчення принципу роботи теплообмінних апаратів.

Методичні вказівки

При розгляданні методів нагрівання варто усвідомити сутність кожного і чому застосовується той або інший метод. Варто розглянути вимоги до теплоносіїв і їх властивостей особливу увагу, приділивши водяній парі.

Розгляньте основні речовини, використовувані для охолодження харчових середовищ. Варто вміти складати рівняння теплових балансів при нагріванні та охолодженні, вміти визначати витрату пари на нагрівання і витрату води на охолодження.

Необхідно усвідомити сутність пастеризації і стерилізації і запам'ятати оптимальні умови проведення цих процесів для одержання продуктів високої якості.

Слід в конспекті накреслити схеми теплообмінників різноманітних типів, виписати в конспект основні розрахункові залежності і зрозуміти їх.

Література: [1] с. 118...137; [3] с. 57...66; [5] с. 151...175.

Питання для самоперевірки

1. Перерахуєте та охарактеризуйте теплоносії, використовувані для нагрівання харчових продуктів.

2. Назвіть і охарактеризуйте речовини, використовувані при охолодженні харчових продуктів.

3. Як визначається витрата пари на нагрівання?

4. Як визначається витрата води для охолодження?

5. Яка різниця між пастеризацією і стерилізацією?

6. Як влаштовані і працюють теплообмінники типу "труба в трубі", кожухотрубні, пластинчасті?

7. Порядок розрахунку теплообмінного апарата.

8. Розв'яжіть задачу № 2 [3] с. 65.


4.3 Конденсація

Загальна характеристика процесу. Методи конденсації. Поверхневі конденсатори, їх види, будова, принцип роботи. Конденсатори змішування, їх види, будова, принцип роботи. Розрахунок барометричного конденсатора. Регульовані параметри процесу. Шляхи вдосконалення процесу конденсації.

 Практичне заняття | Випарювання

Екстрагування | Контрольна робота | Задач А | Задач б | Задач В | Задач Г | задач Д |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати