Головна

Завдання 4.

  1. II. Тестові завдання
  2. VI. Визначення домашнього завдання
  3. Аудиторні завдання
  4. Варіанти завдання
  5. Варіанти завдання на контрольну роботу
  6. Варіанти індивідуального завдання

Виручка від реалізації на підприємстві складає Q тис. грн.

- Змінні витрати VC тис. грн.

- Постійні витрати FC тис. грн.

- Власний капітал PM тис. грн.

- Довгострокові кредити DK тис. грн.

- Короткострокові кредити KK тис. грн.

- Фінансові витрати за користування кредитами FK тис. грн.

Визначте:

1. Скільки відсотків прибутку збереже підприємство, якщо виручка від реалізації зменшиться на Х% (визначте за допомогою сили впливу операційного важелю);

2. Відсоток зниження виручки від реалізації, при якому підприємство повністю втрачає прибуток і знов встає на поріг рентабельності;

3. На скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб при зменшені виручки на Х% і попередньому значенні ефекту операційного важелю, підприємство зберегло (100-Х)% очікуваного прибутку?

4. рівень ефекту фінансового важеля (умовна ставка оподатковування прибутку 19 %).

Вихідні дані у табл. 4

Таблиця 4

Вихідні дані до розрахунків

Варіант Q VC FC PM DK KK FK Х


Практичні завдання Контрольної роботи | Завдання 5

Затверджено на засіданні | Зміст розділів та тем дисципліни | Методичні вказівки до виконання та оформлення контрольної роботи | ФОРМА ЗАКРІПЛЕННЯ ВАРІАНТА | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати