Головна

Методичні вказівки до виконання та оформлення контрольної роботи

  1. II. Основні методи індивідуально-виховної роботи.
  2. O здійснення моніторингу і виконання потрібних вимірювань на підприємстві.
  3. Task 2. Виконання.
  4. Аварійно-рятувальної і іншої невідкладні роботи при ліквідації НС
  5. Активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів.
  6. Алгоритм виконання

Мета контрольної роботи - це закріплення, поглиблення та узагальнення знань дисципліни, а також використання цих знань для рішення практичних задач фінансово-господарчої діяльності підприємств.

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань та 6 практичних задач.

При виконанні контрольної роботи необхідно додержуватися наступним вимогам:

1. Відповіді на запитання повинні бути повними, згідно з поставленим запитанням. Висловлювати матеріал слід логічно, послідовно, самостійно. Відповіді на теоретичні запитання необхідно супроводжувати конкретним прикладом з досвіду діючих підприємств або з літературних джерел.

2.Рішення задач повинно супроводжуватися проміжними розрахунками. Усі формули, за якими ведеться розрахунок показників, повинні мати розшифровку літературних позначень, а результати розрахунків - одиниці вимірювання, пояснення і висновки.

3.Оформлять роботи необхідно акуратно і грамотно. Рисунки, таблиці і графіки слід пронумеровувати. Для зауважень рецензента необхідно зробити достатньо широкі поля. В кінці роботи необхідно привести список використаної літератури, поставити дату напису роботи та особистий підпис.

Контрольна робота представляється на перевірку викладачеві. У випадку повернення контрольної роботи на доопрацювання студент повинен внести доповнення або зміни відповідно вимогам викладача у тій же роботі. Правильно виконана контрольна робота рецензується викладачем і допускається до захисту. Шляхом співбесід викладача і студента вирішується питання зарахування контрольної роботи.Зміст розділів та тем дисципліни | ФОРМА ЗАКРІПЛЕННЯ ВАРІАНТА

Затверджено на засіданні | Практичні завдання Контрольної роботи | Завдання 4. | Завдання 5 | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати