Головна

Дев'ятий етап - інтерпретація та використання результатів аналізу.

  1. Аналіз використання трудових ресурсів
  2. Аналіз забезпеченості і використання матеріальних ресурсів на підприємстві
  3. Аналіз забезпеченості персоналом та використання робочого часу
  4. Аналіз результатів кількісних маркетингових досліджень.
  5. Аналіз результатів маркетингової діяльності фірми
  6. Аналіз стану і використання основних фондів

Завдання:

1. Ознайомившись із наведеною вище довідковою інформацією та додатковими відомостями підготуйтеся до обговорення наступних питань:

а) на яких принципах ґрунтується процедура контент-аналізу?

б) у чому полягають відмінності між науковим та прикладним контент-аналізом?

в) у якій послідовності відбувається контент-аналіз. Охарактеризуйте його основні етапи;

г) за яких обставин віддають перевагу суцільним, а за яких - вибірковим дослідженням при плануванні контент-аналізу?

д) на яких рівнях вимірюють параметри відповідних категорій?

е) за яким призначенням використовують кодувальні книги та кодувальні листи.

2. Потрібно дослідити гендерні (жіночі та чоловічі образи), які домінують у рекламі продуктів харчування на телебаченні. Виходячи з цього:

2а) сформулюйте визначення генеральної сукупності та складіть план вибірки, користуючись наступними альтернативними варіантами.

Визначення генеральної сукупності:

«Рекламні ролики харчових продуктів, у яких присутнє зображення людей, розмішені на телеканалах з максимальним рейтингом (топ-5) на початкову дату проведення контент-аналізу (СТБ, «Інтер», «1+1», ІСЕV», 5 Канал) з 1-30 квітня 2014 р.».

План контент аналізу:

«Впродовж чотирьох тижнів квітня 2014 р., кожного непарного дня, протягом трьох періодів (9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00, 20:00 - 11:00) на каналах СТБ, «Інтер», «1+1», ІСЕV», 5 Канал обирається реклама харчових продуктів із зображенням людей».

2б) збільшить або змініть коло ключових категорії аналізу: стать, вік, вид діяльності, місце дії, одяг; товар, який рекламується...;

2в) додайте власні пропозиції щодо рис чоловіків та жінок, характерних для образів, які домінують у рекламних роликах з подальшим використанням їх як параметрів відповідних категорій контент-аналізу:

Типові риси чоловічого образу Типові риси жіночого образу
Агресивний, незалежний, діловий, домінуючий, такий, що приховує емоції, має професійні навички, знає, як опановувати світ, з легкістю приймає рішення, самодостатній, вільно розмовляє про секс з іншими чоловіками ... Тактовна, демонструє прихильність, ніжна, не використовує грубих слів, говірлива, цікавиться власною зовнішністю, цінує прекрасне, потребує захисту, спокійна, піклується про домашній затишок, добра господиня ...

3. У додатку В наведені категорії та параметри категорій, які досліджуються впродовж контент-аналізу жіночої політичної реклами. Усі вимірювання відбуваються на номінальному рівні. Сформулюйте відповіді на наступні питання:

3а) Чи можна вимірювати деякі категорій не лише на номінальному, але й на інтервальному та відносному рівнях? Сформулюйте ваші пропозиції з цього приводу.

3б) Наскільки відрізнятимуться висновки, отримані у результаті вимірювання однієї й тієї ж категорії на різних рівнях?

 П'ятий етап. Підготовка аналітичної документації. | Загальна інформація

Загальні положення | Перелік теоретичних питань | Агентства маркетингових досліджень в Україні". | Завдання 2. Контент-аналіз реклами | Общая информация | Завдання. | Бриф на розробку контенту | Бриф на розробку сайту | Брифа на розробку банеру |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати