На головну

Математичне сподівання випадкової величини основні св-ва

  1. C) Основні хімічні і фізичні перетворення
  2. I. Вихідні дані, результати і проміжні величини
  3. I. Вихідні дані, результати і проміжні величини.
  4. I. Основні положення
  5. I. Основні положення
  6. I.3. Основні захворювання органів травлення, ендокринної системи. Глистові захворювання у дітей дошкільного віку.
  7. I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Математичне сподівання дискретної випадкової величини називають суму творів всіх значень на їх імовірності. Нехай с. У Х може приймати тільки значення х1 х2 х3 хn ймовірності = відповідно р1 р2 р3 рn мат очікування М (Х) = х1 * р1 + х2 * р2 ..... + хn * рn

n

M (X) = ?xjpj

J = 1

Математичне сподівання характеризує середнє зважене значення випадкової величини.

16)Типові закони розподілу Пуассона

Співвідношеннями, що описують біномінальної розподіл, зручно користуватися в тих випадках, якщо величина і досить мала, а р велике. У розподілі Пуассона с. У Х яв-ся дискретної вона приймає будь-які невід'ємні значення 0, 1,2 .... До значення ймовірностей прийняття кожного можливого значення випадкової величиною Х (P (X = m)) визначається формулою

Числові характеристики: М [Х] = ?, D [X] = ?.

Закон Пуассона залежить від одного параметра ?, сенс якого полягає в наступному: він є одночасно і математичним очікуванням і дисперсією випадкової величини Х.Формула Бернуллі та Пуассона |

Відносна частота подій. теорема Бернуллі | Класичне визначення ймовірності події формули комбінаторики | Геометричне визначення вер-сти події |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати