На головну

Розвиток просторових уявлень

  1. I. Мікробіологія і її розвиток
  2. I. СТАЛИЙ РОЗВИТОК - об'єктивне ВИМОГА ЧАСУ
  3. SQL. Створення і використання уявлень.
  4. UML, виникнення, розвиток, особливості застосування.

Для розвитку просторових уявлень учнів не слід відводити спеціальних уроків. Вся система навчальної та виховної роботи в 1-му класі повинна бути спрямована на (розвиток просторових уявлень дітей: на уроках мате-1 матики, ритміки, співу, ручної праці, в іграх, в бесідах з вчителем, вихователем, при виконанні будь-яких завдань практичного характеру уточнюються поняття близько - далеко, вгорі - внизу, спереду - ззаду, зліва - справа, між, близько. Уже в перший день занять, розсаджуючи учнів за парти, учитель організовує з ними бесіду, яка дозволяє виявити і уточнити просторові уявлення учнів. Бесіда може проводитися приблизно в такому плані: «Хлопці, запам'ятайте кожен свої місця за партами в класі. Подивіться, близько чи далеко ви сидите від столу вчителя. Хто близько сидить від столу вчителя? Хто сидить далеко? Ваня, покажи, хто сидить попереду тебе. Хто сидить ззаду? Запам'ятай: попереду тебе сидить дівчинка, її звуть Надя. Хлопці, подивіться, хто сидить попереду кожного з вас. Ваня, а хто сидить позаду тебе? Зліва? Справа? »

Разом з учнями вчитель з'ясовує, які предмети знаходяться в класі вгорі, внизу і т. Д.

4 Перова М. Н. 97


Далі вчитель, намічає, які просторові предст ня буде уточнювати і формувати в першу чергу. На формуванням систематично ведеться робота на всіх урок, іграх. Наприклад, формуючи поняття зліва, справа, учитель В1 ле з'ясовує, чи знають учні, яка рука ліва, а яка вая, що вони роблять щодня правою рукою, лівою рукою. 3 він просить показати ліву і праву ногу, лівий і правий ь ліве і праве вухо, ліву і праву щоку і т. Д. Вся класні меблі співвідноситься з її просторовому розташуванню спочатку щодо учня, а потім якогось ряду парт. Для закріплення цього просторового поняття проводиться постро ення учнів в шеренгу і визначення сусідів праворуч і ліворуч від кожного з учнів. Рухливі і дидактичні ігри ( «Хто твої сусід», «Розстав фігури по порядку» і т. Д.) Будуть сприяти уточненню і закріплення цих понять.

Просторові уявлення закріплюються при виконанні практичних завдань, але за умови, що вчитель буде користуватися цією новою для учнів термінологією при інструктажі до завдань, наприклад: «Книги покладіть зліва. Зошит покладіть перед собою. Візьміть ручки в праву руку. Лівою рукою притримуйте зошит »або« На сторінку зошита кладіть кола так, як я скажу. На середину сторінки покладіть червоне коло, зліва від нього - синій, праворуч - блакитний. Розкажіть, як лежать кола »і т. Д.

Необхідно в класі створювати такі ситуації, які б вимагали від учнів словесного звіту з вживанням тих слів, які позначають просторове положення предметів, які відпрацьовуються на даному етапі навчання. Наприклад, учитель просить учня на складальному полотні розташувати посібники для уроку математики: «Вгорі постав ялинки, нижче, під ними, то зроби гриби, ще нижче постав цифри». На уроці вчитель може запитати, як розташовані на складальному полотні предмети для рахунку і цифри. Корисна робота з пісочним ящиком. У ньому розташовуються іграшки, трафаретці предметів: «Поставимо в пісочний ящик високу ялинку. Зліва поставимо низьку ялинку. Під ялинкою зростає гриб. Між високою і низькою ялинками виріс конвалія »і т. Д. Аналогічна робота проводиться з фланелі-графом, магнітною дошкою.

В їдальні учні розставляють тарілки, кладуть виделки з лівої, ложки з правого боку від тарілки. Учитель і вихованням 98


і та чтой ситуації закріплюють у учнів просторове ' «гпіе предметів - задають питання: з якого боку від пні .лежіт вилка? У якій руці учень тримає хліб, ложку? -ашчна робота по розгляданню сюжетних картин і визна-Н1ІО просторового положення предметів на них. У цьому - .і- вчитель працює і над розширенням словника, кругозору, ітмсм мовлення учнів.

видання життєвих ситуацій, спеціальні ігри, повседнев-цсятельность учнів з акцентуванням їх уваги на гранственном розташуванні предметів, заняття Физкульт-ручною працею дозволяють розвивати і вдосконалювати про-нственние уявлення учнів.Розрізнення предметів за важкістю | Розвиток кількісних уявлень

У КОРРЕКЩ4ОННОЙ ШКОЛІ VIII ВИДУ | СИСТЕМА УРОКІВ МАТЕМАТИКИ | ВИЛА УРОКІВ МАТЕМАТИКИ 1 | Уроки вироблення практичних умінь (застосування знань у новій ситуації) | Уроки повторення узагальнення і систематизація знань (засвоєння способів дій в комплексі) | Уроки перевірки (контролю) знань | СТРУКТУРА УРОКУ МАТЕМАТИКИ | НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В корекції ^ ної ШКОЛІ VIII ВИДУ | ФОРМУВАННЯ вистав І поняття про ознаці ВЕЛИЧИНИ ПРЕДМЕТІВ | ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ДОВГИЙ - короткий, довгий, КОРОЧЕ, РІВНІ, РІЗНІ ПО ДОВЖИНІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати