Головна

Підбиття підсумків практики

  1. I этап учебной практики
  2. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
  3. II. Календарный график прохождения практики
  4. II. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
  5. II. Методические рекомендации по выполнению заданий преддипломной практики
  6. II. Цели и задачи практики
  7. II. Цели и задачи прохождения преддипломной практики

Зброшуровані звіти з кожної зі складових практики: частина 1 - науково-дослідницька, частина 2 - педагогічна) разом з щоденниками маґістранти у визначений кафедрою термін подають керівникам практики від університету.

Захист частин звіту проводиться перед комісією, до складу якої відповідно до розпорядження завідувача кафедри екології призначаються керівники практики від навчального закладу, від підприємства, установи чи організації та провідні фахівці з питань, що вивчались за період проходження науково-дослідницької практики.

Тривалість виступу маґістранта перед комісією не більше ніж 10 хвилин За результатами захисту виставляються оцінки за п'ятибальною шкалою, які у повною мірою повинні відображати якість виконання програми практики, обсягу виконаних робіт, оформлення звіту, відповідей на питання комісії. Підсумкова оцінка з науково-дослідницької та педагогічної практики є середньоарифметичним від оцінок, одержаних у результаті захисту складових (частини першої та другої) звіту з практики. Залікова книжка підписується усіма членами комісії.

Маґістрант, який виконав програму практики і отримав незадовільну оцінку при захисті звіту, не може бути атестований за фахом.

 Вимоги до оформлення звіту про практику | Критерії оцінювання результатів практики

Мета та завдання науково-дослідницької частини практики | Організація проведення практики | Зміст науково-дослідницької частини практики | Зміст педагогічної частини практики | З науково-дослідницької та педагогічної ПРАКТИКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати