На головну

Розчини й інші дисперсні системи

  1. A) ступінь наближення системи до ідеальної
  2. B. Нові елементи Системи національних рахунків
  3. E.1.a.i.2. Операції та інші потоки
  4. ERP-системи
  5. G. Інші поточні трансферти
  6. I.1.a.i.2. інші потоки

Приклад 1. Скільки води і цинкового купоросу ZnS04 x 7Н20 необхідно, щоб приготувати 300 г 0.2 молекулярний (Мл) розчину ZnS04 х 7Н20?

 Рішення. Для готування 1 000 г 1 мл розчину необхідно 287 г ZnS04 x 7Н2O, т. К. M (ZnS04 х 7Н20) = 287.

Для приготування 0,2 молекулярний розчину потрібно (287 - 0,2) = 57.4 г ZnS04 х 7Н20 на 1000 г води.

mр-ра = (1000 + 57,4) = 1057,4 м, а для приготування 300 г - 0,2 молекулярний розчину знайдемо із співвідношення

1057,4 м р-ра. - 57,4 г ZnS04 x 7Н20

300 м р-ра. - Х г ZnS04 x 7Н20

х = 17,22 г ZnSO4 х 7Н20

Маса води 300 - 17,22 = 282,78 м

Приклад 2. Визначити молярність, в 250 мл якого міститься 2,5 г гідроксиду натрію.

Рішення. Визначаємо число грамів NaOH, що міститься в 1000 мл розчину:

250 мл р-ра. - 2,5 г NaOH

1 000 мл р-ра. - Х г NaOH

х = (2,5 • 1 000) / 250 = 10г

M (NaOH) = 40, отже

в 1 л розчину - 40 г NaOH - 1 М р-р, якщо

в 1 л розчину - 10 г NaOH - х М р-р, то

х = (10 • 1) / 40 = 0,25 М р-р.

Приклад 3. Визначити нормальність розчину, що містить в 200 мл 1,96 г H2S04

Рішення. Знаходимо число грамів H2S04 в 1000 мл розчину

200 мл розчину-1,96 г H2S04

1000 мол розчину - х г H2S04, Тоді х = 9,8 г

ЭH2SO4 = 98/2 = 49

49 г H2S04 - 1 н р-р

9,8гH2S04-x н р-р

х = 9,8 / 49 = 0,2 н

Приклад 4. Складіть іонно-молекулярні рівняння гідролізу солей:

1. KCN

2. Ма2СОз

3. ZnS04

Визначте реакцію середовища розчинів цих солей.

Рішення 1. Ціанід калію KCN - сіль слабкої одноосновної кислоти HCN і сильної основи КОН. При розчиненні у воді молекули KCN повністю дисоціюють на катіони К і аніони CN-. Катіони До не можуть пов'язувати іони ОН- води, так як КОН сильний електроліт. Аніони ж CN- пов'язують іони Н води, утворюючи молекули слабкого електроліту HCN. Сіль гідролізується, як кажуть, по аниону. Іонно-молекулярне рівняння гідролізу

CN- + Н20 = HCN + ОН-

або в молекулярній формі

KCN + Н20 = HCN + КОН

В результаті гідролізу в розчині з'являється деякий надлишок іонів ОН-, Тому розчин KCN має лужну реакцію (РН> 7).

2. Карбонат натрію Na2C03 - сіль слабкої багатоосновної кислоти і сильної основи. В цьому випадку аніони солі С023, Пов'язуючи водневі іони води, утворюють аніони кислої солі НСО3, А не молекули Н2С03, Так як іони НСО3 диссоциируют набагато важче, ніж молекули Н2СО3. У звичайних умовах гідроліз йде по першому місці. Сіль гідролізується за аніоном.

Іонно-молекулярне рівняння гідролізу

СО23 + Н20 = НСО-3 + ОН

або в молекулярній формі

Na2C03 + Н20 = NaHC03 + NaOH

У розчині з'являється надлишок іонів ОН-, Тому розчин солі Na2C03 має лужну реакцію (рН> 7).

3. Сульфат цинку ZnS04 - Сіль слабкої многокіслотного підстави Zn (OH)2 і сильної кислоти H2S04. В цьому випадку катіони Zn2+ пов'язують гідроксильні іони води, утворюючи катіони основної солі ZnOH. Освіти молекул Zn (OH)2 не відбувається, так як іони ZnOH- диссоциируют набагато важче, ніж молекули Zn (OH)2. У звичайних умовах гідроліз йде по першому місці. Сіль гідролізується по катіону. Іонно-молекулярне рівняння гідролізу

Zn2+ + Н2О = ZnOH+ + Н

або в молекулярній формі

2ZnS04 + 2Н20 = (Zn0H)2S04 + H2S04

У розчині з'являється надлишок іонів водню, тому розчин ZnS04 має, кислу реакцію (рН <7).

Приклад 4. Написати рівняння дисоціації NH4OH і константу дисоціації цього електроліту

NH4OH = NH+4 + ОН-

Так як NH4OH слабкий електроліт і підкоряється закону дії мас, то константа дисоціації цього електроліту

K = [NH+4] [OH] / [NH4OH]

Приклад 5. Чому дорівнює рН розчину, якщо рОН = 3?

рН + рОН = 14, звідси рН = 11.

Приклад 6. Чому дорівнює рН, якщо [ОН] = 1 - 108 г іон / л? З іонного добутку води

[H+] = 1 • 10-14/ [OH] = 1 • 10-14/ 1 • 10-8= 1 • 10-6 Г іон / л

KH2O = [OH-] • [H+] = 1 • 10-14

pH = -lg [H+], PH = 6

Контрольні питання

101. Що називається розчином?

102. Чому при дисоціації одних речовин відбувається виділення теплоти, а інших - поглинання теплоти?

103. Які розчини називаються ненасиченими?

104. Який розчин знаходиться в рівновазі з нерозчиненого речовиною?

105. Що таке перенасичений розчин?

106. Як залежить розчинність солей від температури?

107. Що станеться при нагріванні синіх кристалів мідного купоросу CuS04 ? 5Н20?

108. Скільки необхідно взяти солі NaCI і води для приготування:

а) 50 г 5% -го розчину; е) 30 г 5% -го розчину;

б) 300 г 3% -го розчину; ж) 100 г 7% -го розчину;

в) 200 г 6% -го розчину; з) 150 г 3% -го розчину;

г) 400 г 8% -го розчину; і) 250 г 20% -го розчину;

д) 150 г 4% -го розчину; к) 500 г 8% -го розчину.

109. Скільки солі необхідно взяти для приготування:

а) 200 мл 0,1 М розчину ZnS04;

б) 100 мл 0,1 М розчину NaCl;

в) 100 мл 0,2 М розчину HCI;

г) 300 мл 0,01 М розчину NH4C1;

е) 100 мл 1 М розчину H2S04;

ж) 400 мл 0,4 М розчину ZnCI;

з) 500 мл 0,5 М розчину FeCl2;

і) 600 мл 0,8 М розчину Ni (N03)3;

к) 700 мл 1 М розчину А1С13?

110. Знайдіть масову частку хлориду натрію в розчині, що містить 180 г води і 30 г солі.

111. З 400 г 30% -го розчину Na2S04 виправними видалили 100 г води. Чому дорівнює масова частка Na2S04 в останньому розчині?

112. В якій масі води треба розчинити 44,8 л HCl (обсяг виміряно за нормальних умов), щоб отримати 9% -й розчин НСl?

113. Визначте масову частку речовини в розчині, отриманого змішуванням 200 г 15% -го і 300 г 25% -го розчину цієї речовини.

114. Який об'єм води треба додати до 200 мл 20% -го розчину H2S04(? = 1,14 г / мл), щоб отримати 5% -й розчин?

115. До 250 мл 32% -го HN03 (? = 1,20 г / мл) додали 1 л води. Чому дорівнює масова частка HN03 в отриманому розчині?

116. Для приготування 2,5% -го розчину MgS04 взято 200 г MgS04 ? 7Н20. Знайдіть масу отриманого розчину.

117. Визначте масову частку CuS04 в розчині, отриманому при розчиненні 25 г мідного купоросу CuS04 ? 5Н20 в 350 г води.

118. В якій масі води потрібно розчинити 25 г CuS04 ? 5H20, щоб отримати 4% -й розчин CuS04?

119. Скільки грамів Na2SO4? 10H2O треба розчинити в 400 г води, щоб отримати 10% -й розчин Na2S04?

120. Знайдіть масову частку азотної кислоти в розчині, в 1 000 мл якого міститься 224 г HN03 (? = 1,12 г / мл).

121. Знайдіть масу KN03, Необхідну для приготування 200 мл 0,1 М розчину.

122. Знайдіть молярность 36,2% -го розчину HCl, щільність якого 1,18 г / мл.

123. Скільки грамів Na2C03 міститься в 300 мл 0,3 н розчину?

124. В якому обсязі 1 М розчину, і в якому обсязі 1 н розчину міститься 100 г Fe2(S04)3?

125. Скільки мл 98% -го розчину H2S04 (? - 1,84 г / мл) потрібно взяти для приготування 1 л 0,5 М розчину?

126. Знайдіть масу Na2S04, Необхідну для приготування 200 мл 0,1 М і 200 мл 0,1 н розчину Na2S04.

127. Скільки грамів KN03 міститься в 250 мл 0,5 М розчину?

128. Скільки грамів Н3Р04 потрібно для приготування 100 мл 0,2 н розчину?

129. Знайдіть молярну концентрацію іонів ОН- у водних розчинах, в яких концентрація іонів водню (моль / л) дорівнює:

а) 10-13; б) 6,5 · 10-7 в) 1,2 · 10-12.

130. Обчисліть рН розчинів, в яких концентрація іонів Н+ (Моль / л) дорівнює:

а) 2 · 10-8; б) 8,5 · 10-3; в) 6,5 · 10-18.

131. У скільки разів концентрація іонів водню в крові (рН = 7,36) більше, ніж в спинно-мозкової рідини (рН = 7,53)?

132. Яка [Н+] І [ОН-], Якщо рН = 1 · 10-8?

133. яка середу розчину, якщо рОН = 2 · 10-7 ?

134. Якщо [ОН-] = 2-10-9, То яка це середовище кисле або лужне?

135. Що називається електролітичної дисоціацією?

136. Ступінь електролітичноїдисоціації.

137. Дайте визначення електролітів сильної, слабкої, середньої сили? Наведіть приклади. Напишіть рівняння дисоціації цих електролітів.

138. Напишіть рівняння дисоціації і констант дисоціації наступних електролітів:

а) оцтової кислоти - СН3СООН

б) азотної кислоти - HN02

в) мурашиної кислоти - НСООН

г) сірководневої кислоти - H2S

д) борної кислоти - Н3ВО3

е) сірчистої кислоти - H2SO3

ж) фосфорної кислоти - Н3РВ4

з) гідроксиду амонію - NH4OH

і) миш'яковистої кислоти - H3As03

к) синильної кислоти (синильної) - HCN

139. Напишіть в молекулярному та іонному вигляді рівняння реакцій:

а) HCI + AgN03 > e) Na2S04 + NaOH >

б) NaC'l + Pb (N03)2 > ж) FeCI3 + NaOH >

в) Na2S03 + HCI > з) Na2C0 3+ HCI >

г) Na2S + MnCi2 > і) Ni (OH)2 v + HCI >

д) Na2S04 + AgN03 > к) NH4OH + H3P04 >

140. Які з цих реакцій йдуть до кінця?

а) H2S04 + NaCI > e) H2S04 + BaCl2 >

б) ВаС12 + NaN03 > ж) NaN02 + HCI >

в) ZnS + HCI > з) HCI + NaOH >

г) NaOH + CuCl > і) CuCl2+ Na2S04 >

д) Ba (N03)2 + NaCI > к) Na2S04 + Ba (N03)2 >

141. Які розчини називають нейтральними?

142. Чому дорівнює рН розчину, якщо дано:

[H+]= 1 · 10-1 Г іон / л;

+] = 1 · 10-2 Г іон / л;

[ОН-] = 1 · 101 г іон / л;

рОН = 5;

[ОН-] = 1 · 10-7 Г іон / л;

рОН = 10;

[ОН-] = 1 · 10-2 Г іон / л;

+] = 1 · 10-7 Г іон / л;

+] = 1 · 10-8 Г іон / л;

[ОН-] = 1 · 10-5 Г іон / л;

143. Іонний добуток води.

144. Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння спільного гідролізу, що відбувається при змішуванні розчинів K2S і СгС13. Кожна з узятих солей гідролізується необоротно до кінця.

145. Які значення рН мають розчини солей MnCl2, Na2C03, Ni (N03)2? Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння гідролізу цих солей.

146. Які з солей A12(S04)3, K2S, Pb (N03)2, KCl піддаються гідролізу? Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння гідролізу відповідних солей.

147. При змішуванні розчинів FeCl3 і Na2C03 кожна з узятих солей гідролізується необоротно до кінця. Виразіть цей спільний гідроліз іонно-молекулярних і молекулярним рівняннями.

148. Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння гідролізу солей СН3СООК, ZnS04, A1 (N03)3. Які значення рН мають розчини цих солей?

149. Які значення рН мають розчини солей Li2S, AlCl3, NiS04? Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння гідролізу цих солей.

150. Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння гідролізу солей Pb (N03)2, Na2C03, СоСl2. Які значення рН мають розчини цих солей?

151. Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння гідролізу солі, розчин якої має:

а) лужну реакцію;

б) кислу реакцію.

152. Які значення рН мають розчини солей Na3P04, K2S, CuS04? Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння гідролізу цих солей.

153. Складіть іонні і молекулярні рівняння гідролізу солей CuCl2, Cs2C03, ZnCl2. Які значення рН мають розчини цих солей?

154. Які з солей RbCl, Cr2(S04)3, Ni (N03)2 піддаються гідролізу? Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння гідролізу відповідних солей.

155. При змішуванні розчинів CuS04 і К2С03 випадає осад основної солі (Сіон)2СОз і виділяється С02. Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння відбувається гідролізу.

156. Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння гідролізу солей K2S, Cs2C03, NiCl2, РЬ (СНзСОО)2. Які значення рН мають розчини цих солей?

157. При змішуванні розчинів Аl2(SO4)3 і Na2CO3 кожна з узятих солей гідролізується необоротно до кінця. Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння відбувається спільного гідролізу.

158. Які з солей NaBr, Na2S, К2СО3, СоСl2 піддаються гідролізу? Складіть іонно-молекулярні і молекулярні рівняння гідролізу відповідних солей.

 Хімічна кінетика і рівновага | Окислювально-відновні реакції

Основні класи неорганічних сполук | Енергетика і спрямованість хімічних процесів | електрохімічні процеси | корозія металів | Метали. Легкі конструкційні матеріали. | комплексні сполуки | Органічні полімерні матеріали. Полімери і олігомери. | Хімічна ідентифікація і аналіз речовини | речовин і хімічних сполук при стандартних умовах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати