На головну

Дослідження точки беззбитковості

  1. I8 Існує, принаймні чотири точки, що не лежать в одній площині.
  2. II3 Серед будь-яких трьох точок прямої існує не більше однієї точки, що лежить між двома іншими
  3. VI. Культура і спадкоємність. Дослідження конфлікту між поколіннями
  4. VI. неврологічне дослідження
  5. VII. психопатологічне дослідження
  6. А. Розташування контрольної точки

Точка беззбитковості, встановлена ??раніше, отримана при певних фіксованих змінних і постійних витратах і мінімальною ціною. В процесі реалізації проекту можуть виникнути відхилення від зазначених параметрів в ту чи іншу сторону, що природно позначиться на точці беззбитковості.

Наприклад, щоб забезпечити беззбиткову діяльність підприємства необхідно компенсувати зниження цін або збільшення витрат зростанням обсягу продажів. Тому важливо знати реакцію точки беззбитковості на зміну змінних параметрів (витрат, ціни).

Послідовно коригуючи кожну складову формули на коефіцієнт зміни параметра, отримаємо відповідне значення Qкр:

 (31)

 (32)

 (33)

де kц, kперем, kпост - Відповідно коефіцієнти, що враховують зміну ціни, змінних і постійних витрат.

Інтервал зміни перерахованих параметрів в роботі можна прийняти від 0,7 до 1,3.

За точку відліку (k = 1,0) приймаються ті значення ціни, змінних і постійних витрат, які були отримані раніше.

Результати відповідних розрахунків точки беззбитковості і коефіцієнта фінансової стійкості при різних значеннях коефіцієнтів (kц, kперем, kпост), Заносяться в табл.

Таблиця 9

Залежність точки беззбитковості і коефіцієнта фінансової стійкості від зміни ціни, змінних і постійних витрат

 фактори  Точка беззбитковості, Qкр і коефіцієнт фінансової стійкості kфу
 Коефіцієнти, що враховують зміну параметрів
 0,7  0,8  0,9  1,0  1,1  1,2  1,3
 Зміна ціни  
Qкр              
kф. У.              
 Зміна змінних витрат  
Qкр              
kф. У.              
 Зміна постійних витрат  
Qкр              
kф. У.              

У роботі необхідно зробити основні висновки:

· Що необхідно зробити для того, щоб компенсувати втрати від зниження ціни та / або збільшення витрат на певну величину?

· Наскільки можна скоротити обсяг продажів, щоб зберегти беззбиткову роботу, якщо очікується зростання цін і / або зниження витрат на певну величину?

На основі розрахунків необхідно оцінити чутливість точки беззбитковості до зміни ціни, змінних і постійних витрат, т. е. на скільки відсотків зміниться точка беззбитковості при зміні на 10% перерахованих факторів.

проаналізувати комплексний вплив ціни, змінних і постійних витрат на зміну точки беззбитковості і коефіцієнт фінансової стійкості при різноскерованості зміні перерахованих факторів.

Одночасно з графіка необхідно встановити порогове значення змінних, При перевищенні яких точка беззбитковості позбавляється сенсу, оскільки прагне до нескінченності.

Глава 8. ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА

Абсолютні економічні показники з даного виробництва наводяться в таблицях 10 і 11.

Таблиця 10

Абсолютні економічні показники виробництва

 № п / п  абсолютні показники  Одиниця виміру  величина
 Виробнича потужність  тис. т / рік  
 Об'єм продажу (Qрк)  млн. руб. / рік  
 Собівартість продукції  млн. руб. / рік  
 Прибуток від реалізації (пррк)  млн. руб. / рік  
 Чистий прибуток (прч)  млн. руб. / рік  
 кількість працюючих  чол.  
 Активи балансу (збільшення) (АБ)  млн. руб.  
 Основні засоби  млн. руб.  
 Оборотні активи  млн. руб.  
 Власний капітал (СК)  млн. руб.  
 Залучені кошти (короткострокова заборгованість)  млн. руб.  
 Критичний обсяг виробництва  млн. руб. / рік  
     

Таблиця 11

Відносні економічні показники виробництва

 № п / п  відносні показники  Формула  Одиниця виміру  величина
 Обсяг продажів на 1 руб. активів      
 Обсяг продажів на 1 руб. оборотних коштів (кількість оборотів)      
 Тривалість одного обороту      
 Обсяг продажна одного працюючого      
 Прибуток від реалізацііна 1 руб. / Рік виручки від реалізації      
 Прибуток від реалізацііна 1 руб. приросту активів      
 Чистий прибуткова 1 руб. акціонерного капіталу      
         

висновок

У висновку необхідно зробити висновок про допустимі умовах ефективної роботи підприємства та прийнятності отриманих відносних показників роботи підприємства в порівнянні з середніми їх значеннями.

література

1. Цивільний кодекс Російської Федерації. частини перша
 і друга. - М .: Норма. - 555 с.

2. Податковий кодекс Російської Федерації. частини перша
 і друга. - М .: Норма.

3. Грузинів В. П. та ін. Економіка підприємства. Підручник для вузів. - М. Ф: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2008. - 535с.

4. Економіка підприємства: Підручник / за ред. проф. Н. А. Сафонова. - М .: «МАУП», 2008 - 584с.

5. Економіка підприємства: Підручник для вузів / під ред. проф. В. Я. Горфинкеля. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2009. - 742с.

6. Нафтопродукти. URL: http: //www.greytek.ru/article/oil/

7. Економіка підприємств нафтової і газової промисловості. Підручник / за ред. В. Ф. Дунаєва - М.: ТОВ «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004.-372с.

8. Міляєва Л. Г. Основи планування на підприємстві: Навчальний посібник - Алт. держ. техн. ун-т ім. І. І. Ползунова, БТІ - Бійськ. Вид-во Алт. держ. тех. ун-ту, 1999 - 68 с.


ДОДАТОК 1

Приклади побудови СМОНООБОРОТА

Алгоритм розробки графіків змінності включає наступні етапи:

1). Розрахунок загальної кількості бригад;

2). Розрахунок мінімального сменооборота;

3). Розрахунок можливих сменооборота;

4). Обгрунтування затвердженого графіка змінності.

1.40 годинний робочий тиждень:робота в три зміни по 8,0 годин

1. Загальна кількість бригад (N):

N=  = 4,39,

де 8760 - календарний річний фонд часу, ч.

Кількість бригад приймаємо - 4, тобто вже на даному етапі закладаємо переробку робочого часу.

2. Мінімальний сменооборота (Сmin):

Сmin = N ? S = 4 ? 3 = 12 днів,

гдеS -кількість робочих змін за добу.

3. Можливі сменооборота:

С1 = Сmin + K1? N = 12 + 1 ? 4 = 16 днів;

С2 = Сmin + K2? N = 12 + 2 ? 4 = 20 днів.

Позначимо черире бригади літерними символами: А Б В Г.

тоді:

 зміни  Робочі дні
I А А А Б Б Б В В В Г Г Г
 II В Г Г Г А А А Б Б Б В В
 III Б Б В В В Г Г Г А А А Б
 відпочинок Г В Б А Г В Б А Г В Б А

Фактично відпрацьований середньомісячну кількість робочих годин для графіка з сменооборота 12 днів складе:

Тф = =182,5часа.

Таблиця. Графік змінності зі сменооборота 16 днів

 зміни  Робочі дні
I А А А А Б Б Б Б В В В В Г Г Г Г
 II В Г Г Г Г А А А А Б Б Б Б В В В
 III Б Б В В В В Г Г Г Г А А А А Б Б
 відпочинок Г В Б Б А Г В В Б А Г Г В Б А А

Очевидно, що у кожної бригади після роботи в третю зміну перед виходом в першу з'являється «довгий» вихідний день. Фактично відпрацьований середньомісячну кількість робочих годин для графіка з сменооборота 16 днів складе:

Тф =  = 182,5 години.

Підкреслимо, що переробка (або недоробка) норми робочого часу в конкретному місяці не є підставою для скасування графіка змінності при виконанні річної норми робочого часу. Для даного режиму (в три зміни по 8,0 годин, по четирехбрігадному графіком змінності зі змінним вихідним) відсутнє поняття "оптимальний" графік, так як кожен з вищерозглянутих пов'язаний із середньомісячною переробкою робочого часу. Іншими словами, може бути затверджений будь-який (за погодженням з трудовим колективом підприємства) з можливих графіків змінності. У порядку компенсації годинник середньомісячної переробки робочого часу оплачуються як годинник понаднормової роботи

2. 36 годинний робочий тиждень:робота в 4 зміни по 6,0 годин

1. Загальна кількість бригад:

N =  = 4,87.

Кількість бригад приймаємо - 5, тобто вже на даному етапі закладаємо недопрацювання робочого часу.

2. Мінімальний сменооборота (Сmin):

Сmin=N ? S = 5 ? 4 = 20 днів.

3. Можливий сменооборота:

С1 = Сmin + K1? N = 20 + 1 ? 5 = 25 днів.

Позначимо п'ять бригад літерними символами: А, Б, В, Г, Д.

тоді:

Таблиця. Графік змінності зі сменооборота 20 днів

 зміни  Робочі дні
I А А А А Б Б Б Б В В В В Г Г Г Г Д Д Д Д
 II Г Д Д Д Д А А А А Б Б Б Б В В В В Г Г Г
 III В В Г Г Г Г Д Д Д Д А А А А Б Б Б Б В В
 IY Б Б Б В В В В Г Г Г Г Д Д Д Д А А А А Б
 відпочинок Д Г В Б А Д Г В Б А Д Г В Б А Д Г В Б А

Фактично відпрацьований середньомісячну кількість робочих годин незалежно від тривалості сменооборота складе 146, так як на робочі дні доводиться чотири п'ятих його величини:

Тф = = =  = 146,0 години.

Якщо середньомісячна норма робочого часу становить 150,0 годин (таблиця 2), то середньомісячна недоробка буде дорівнює:

 Т = Тф - Тн = 146,0 - 150,0 = - 4,0 години.


ДОДАТОК 1

 № п / п  показники  варіанти
 Продуктивність установки по сировині, т / добу
 Тривалість капітального і поточного ремонтів, дні                                  
 Ціна технологічного обладнання, тис. Руб. / Од.
 4.1  Піч нагріву (2 шт.)
 4.2  Колона (2 шт.)
 4.3  Блок теплообмінників (6 шт.)
 4.4  Апарат повітряного охолодження (2 шт.)
 4.5  Блок насосів (14 шт.)
 4.6  Апарат ємнісний (6 шт.)
 4.7  Установка очищення стічних вод
 4.8  Установка біологічної очистки
 4.9  Апарат повітряного охолодження (4 шт.)
 4.10  Резервуар (6 шт.)
 Норма запасу, дні                                  
 5.1  нафти
 5.2  готової продукції
 Розподіл джерел фінансування                                  
 6.1  власних
 6.2  позикових
 Число днів невиходів (відпустки, хвороби та ін.)
 Чисельність бригади операторів
 8.1  У т. Ч четвертого розряду
 8.2  п'ятого розряду
 8.3  шостого розряду
                                     

 Визначення фінансової стійкості підприємства | Основні класи неорганічних сполук

Початкові дані | Глава 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЇ | Вартість технологічного устаткування | Визначення потреби у власних і позикових коштах | Визначення витрат на оплату праці основних робітників | Визначення загальновиробничих витрат | Визначення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства | Визначення рентабельності основних засобів середньої прибутковості інвестицій | Визначення точки беззбитковості в умовах багато-номенклатурних виробництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати