Головна

Визначення фінансової стійкості підприємства

  1. A) все майно, включаючи грошові кошти, закріплене на праві оперативного управління або господарського відання за підприємствами та організаціями;
  2. A) Керівник підприємства, головний бухгалтер
  3. F. Наслідки фінансової нестабільності
  4. I. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства.
  5. I. Визначення проблеми
  6. I. Визначення проблеми і цілей дослідження
  7. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи

Точка беззбитковості характеризує запас фінансової стійкості підприємства. Чим більше планований або фактичний обсяг продажів перевищує точку беззбитковості, тим стійкіше фінансове становище підприємства і тим менше ризик збитків від можливого падіння виробництва. Запас фінансової міцності можна уявити як в абсолютному, так і у відносному виразах.

В абсолютному вираженні запас фінансової стійкості визначається по різниці планованого (фактичного) об'єкта продажу і точки беззбитковості.

У відносному вираженні розраховується коефіцієнт фінансової стійкості

 , (30)

де Qпл - Відповідно планований обсяг продажів (у фізичному або грошовому вираженні);

Qкр - Точка беззбитковості (у відповідних одиницях).

Чим більше значення коефіцієнта kФ. У., тим стійкіше фінансове становище підприємства.Визначення точки беззбитковості в умовах багато-номенклатурних виробництва | Дослідження точки беззбитковості

Початкові дані | Глава 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЇ | Вартість технологічного устаткування | Визначення потреби у власних і позикових коштах | Визначення витрат на оплату праці основних робітників | Визначення загальновиробничих витрат | Визначення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства | Визначення рентабельності основних засобів середньої прибутковості інвестицій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати