На головну

Визначення точки беззбитковості в умовах багато-номенклатурних виробництва

  1. A) відрахування від оплати праці робітників основного виробництва
  2. C. Дані про фактори виробництва (праця і капітал), що використовуються галузями.
  3. D форми для мила в домашніх умовах
  4. F. Одиниці однорідного виробництва
  5. I. Визначення проблеми
  6. I. Визначення проблеми і цілей дослідження

В умовах багато виробництва розрахунок точки беззбитковості (Qкр) Виконується за наступним виразом:

 (28)

де: Спост - Постійні витрати, руб. / Рік;

kпер - Питома вага змінних витрат у виручці від реалізації продукції.

Частку змінних витрат у виручці від реалізації продукції можна визначити за формулою:

 (29)

де: Знеф - Вартість нафти (п.5.1.1), руб. / Рік;

?Qрк i - Виручка від реалізації продукції, руб. / Рік.

отримується за (формулою 28) вираз являє собою точку беззбитковості в вартісної формі, тобто мінімальну виручку від реалізації, при перевищенні якої підприємство почне отримувати прибуток.

Цю точку можна отримати графічним шляхом:

 Рис.2. Залежність маржинального доходу (МД) від обсягу реалізованої продукції (у грошовому вираженні)

Мал. 3. Залежність прибутку від обсягу реалізованої продукції

(в грошовому еквіваленті)

 Визначення рентабельності основних засобів середньої прибутковості інвестицій | Визначення фінансової стійкості підприємства

Початкові дані | Глава 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЇ | Вартість технологічного устаткування | Визначення потреби у власних і позикових коштах | Визначення витрат на оплату праці основних робітників | Визначення загальновиробничих витрат | Визначення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства | Дослідження точки беззбитковості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати