На головну

Визначення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства

  1. A) все майно, включаючи грошові кошти, закріплене на праві оперативного управління або господарського відання за підприємствами та організаціями;
  2. A) Керівник підприємства, головний бухгалтер
  3. I. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства.
  4. I. Визначення проблеми
  5. I. Визначення проблеми і цілей дослідження
  6. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  7. III. Звіт про проведення діагностики організаційної культури (назва підприємства) за методикою К. Камерона, Р. Куїнна

оподатковуваний прибуток (прготівка), Являє собою різницю між прибутком від реалізації (пррк) І сплачуються податком на майно (Нїм):

прготівка = Пррк - Нїм, Руб. / Рік (21)

Податок на майно становить 2,2% від загальної вартості основних засобів.

Чистий прибуток (прч) Розраховується наступним чином:

прч = Прготівка - Нпр, руб. / рік (22)

де Нпр - Податок на прибуток (20% від оподатковуваного прибутку).

З чистого прибутку формується резервний фонд, відрахування (Крф), Сума якого розраховується за такою формулою:

Крф = kрф ? Прч, Руб. / Рік (23)

де kрф - Коефіцієнт, що враховує відрахування в резервний фонд (kрф = 0,05).

З чистого прибутку також здійснюється погашення кредиту і сплата частини відсотків за кредит, які не включаються до собівартості. тут плата за кредит береться до уваги лише в частині, яка здійснюється з прибутку:

 (24)

де Ккр - Розмір кредиту;

R - Загальна ставка відсотка за кредит%;

rкр - Річна ставка відсотка за кредит, що включається в собівартість в межах ставки центрального банку, помноженої на коефіцієнт, що дорівнює 1,8;

Ткр - Термін взяття кредиту (3 місяці).

Погашення кредиту здійснюється в повній сумі з чистого прибутку.

Нерозподілений чистий прибуток (прнч) Направляється:

- На формування фонду нагромадження (Фн);

- Формування фонду споживання (Фпотр);

- Виплату дивідендів (прдв).

Прибуток до розподілу

прнч = Фн + Фпотр + Прдв  (25)

на виплату дивідендів в роботі рекомендується використовувати 25% від нерозподіленого чистого прибутку:

прдв = 0,25 • Прнч

Для більшої наочності механізм формування прибутку необхідно представити у вигляді схеми із зазначенням відповідних значень (див. Рис.1).


Рис.1. Схема розподілу прибуткуВизначення загальновиробничих витрат | Визначення рентабельності основних засобів середньої прибутковості інвестицій

Початкові дані | Глава 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЇ | Вартість технологічного устаткування | Визначення потреби у власних і позикових коштах | Визначення витрат на оплату праці основних робітників | Визначення точки беззбитковості в умовах багато-номенклатурних виробництва | Визначення фінансової стійкості підприємства | Дослідження точки беззбитковості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати