На головну

Визначення витрат на оплату праці основних робітників

  1. A) відрахування від оплати праці робітників основного виробництва
  2. D. коефіцієнт вибуття основних фондів.
  3. Direct mail: перелік основних помилок
  4. I. Визначення проблеми
  5. I. Визначення проблеми і цілей дослідження
  6. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  7. II. Відокремлений облік витрат на ремонт основних засобів, виконаних ремонтно-механістичної майстерні.

Згідно з Трудовим кодексом заробітна плата (оплата праці працівника) являє собою винагороду за працю в залежності від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також компенсаційні виплати і стимулюючі виплати.

На підприємстві використовується почасово-преміальна система заробітної плати. Вона передбачає встановлення для працівника фіксованих розмірів оплати за одиницю відпрацьованого часу з урахуванням його кваліфікації (без урахування компенсаційних, стимулюючих і соціальних виплат), а також виплату премій за виконання і перевиконання кількісних і якісних завдань.

Повна заробітна плата працівника i-го розряду визначається за формулою:

Зп = Зп тар ? kдоп ? kпрем ? k р ? 12  (13)

де Зп тар - Тарифна ставка i-го розряду (оклад);

kдоп - Коефіцієнт, що враховує доплати та надбавки;

kпрем - Коефіцієнт, що враховує преміальні нарахування;

k р - Коефіцієнт, що враховує районне регулювання.

Трудовий кодекс і розроблені на його основі колективного договору підприємства передбачає виплату працівникам крім тарифної заробітної плати доплати і надбавки компенсаційного і стимулюючого характеру. Студенту необхідно вивчити види цих виплат.

При розрахунку заробітної плати необхідно продифференцировать і обґрунтувати розмір окладів, надбавок, доплат і премій в залежності від розряду працівників і виконуваних ними функцій. Розрахунки заробітної плати рекомендується представляти в табличній формі.

 Визначення потреби у власних і позикових коштах | Визначення загальновиробничих витрат

Початкові дані | Глава 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЇ | Вартість технологічного устаткування | Визначення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства | Визначення рентабельності основних засобів середньої прибутковості інвестицій | Визначення точки беззбитковості в умовах багато-номенклатурних виробництва | Визначення фінансової стійкості підприємства | Дослідження точки беззбитковості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати