Головна

Вартість технологічного устаткування

  1. Зв`язок між невизначеністю, ризиком і вартістю інформації: перші вимірювання
  2. IV. ВИМІРЮВАННЯ опору ізоляції проводів, кабелів, СИЛОВОГО електрообладнання І АПАРАТІВ
  3. V. Технічне обслуговування та ремонт інженерного обладнання 1 сторінка
  4. V. Технічне обслуговування та ремонт інженерного обладнання 2 сторінка
  5. V. Технічне обслуговування та ремонт інженерного обладнання 3 сторінка
  6. V. Технічне обслуговування та ремонт інженерного обладнання 4 сторінка
  7. Автоматичний контроль технологічного процесу

Технологічне обладнання - обладнання, яке безпосередньо задіяно в здійсненні технологічних операцій. У нафтопереробці це різного виду теплообмінники, сепаратори, резервуари і т.д.

Таблиця 3

Розрахунок первісної вартості технологічного обладнання

 устаткування  Ціна, тис.руб.  Кількість, шт.  Вартість будівельно-монтажних робіт  Первісна вартість, тис.руб.
 1.        
 2.        
 ...        
 Разом        

3.1.2. Розрахунок вартості електрообладнання

Електрообладнання - сукупність електричних приладів, апаратів, машин і т.п., застосовуваних на підприємстві і необхідних для виконання робіт.

В середньому вартість електрообладнання визначається наближено - 10% від вартості технологічного обладнання.

3.1.3. Розрахунок вартості контрольно-вимірювальних приладів

Контрольно-вимірювальні прилади - це спеціалізовані вимірювальні засоби, призначені для отримання в установленому діапазоні значень вимірюваної фізичної величини. Контрольно-вимірювальні прилади необхідні для того, щоб відслідковувати працездатність обладнання, регулювати витрату води, виконувати автоматичне обслуговування устаткування, а також вести журнал зміни вимірюваних характеристик: аварійних ситуацій, рівнів витрат води та ін.

Вартість контрольно-вимірювальних приладів може бути встановлена ??приблизно в розмірі 5-7% від вартості технологічного обладнання.

3.1.4. Вартість іншого обладнання

Обладнання, необхідне для нормальної роботи додатково вводяться установок, але не згадане в попередніх пунктах, віднесемо до іншого обладнання. Приймемо, що вартість іншого обладнання буде дорівнює 4% від вартості технологічного.

3.2. Розрахунок потреби в оборотних коштах

Оборотні кошти - Кошти підприємства, що використовуються протягом лише одного виробничого циклу, що вимагають заміни при здійсненні нового циклу і повністю переносять свою вартість на реалізовану продукцію. Розширення виробництва продукції, як правило, вимагає збільшення обсягу коштів в обороті. У роботі розраховується потреба в фінансових ресурсах, необхідних для збільшення матеріально-виробничих запасів і готової продукції підприємства.

3.2.1. Оборотні кошти у виробничі запаси(Кп.з.)

виробничі запасисировини і матеріалів на складах потрібні підприємству для того, щоб продовжувати виробництво в інтервалі між черговими поставками, а також у зв'язку з можливими перебоями в постачанні, змінами цін на товари і т.д. Норматив власних оборотних коштів на сировину, матеріали, комплектуючі, паливо і т.д. визначається по кожному елементу як добуток вартості одноденного витрати і норми запасу оборотних коштів у днях (Dп.З.). У роботі визначаються фінансові ресурси, що направляються на збільшення запасів нафти, так як вартість інших необхідних для технологічного процесу матеріально-виробничих запасів у порівнянні з вартістю нафти невелика.

Дані кошти розраховуються за формулою:

 (4)

де Снеф - Вартість нафти, що здобувається за період, руб. / Рік;

Dк - Календарна тривалість періоду, дн .;

М - Виробнича потужність установки, т / рік;

Цнеф - Ціна придбання нафти, руб. / Т. приймемо Цнеф = 8 тис.руб. / Т;

Dп.з. - Тривалість обороту запасу матеріалів в днях (наводиться у вихідних даних).

3.2.2. Оборотні кошти в запаси готової продукції (Кг.П.)

Вартість запасу готової продукції визначається за формулою:

 (5)

де Qрк - Обсяг реалізованої продукції, руб. / Рік;

kуд - Коефіцієнт, що враховує частку витрат на переробку нафти в виручці від реалізації продукції. приймемо kуд = 0,15

Dг.п. - Тривалість обороту готової продукції на складі в днях (наводиться у вихідних даних).

 Глава 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЇ | Визначення потреби у власних і позикових коштах

Початкові дані | Визначення витрат на оплату праці основних робітників | Визначення загальновиробничих витрат | Визначення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства | Визначення рентабельності основних засобів середньої прибутковості інвестицій | Визначення точки беззбитковості в умовах багато-номенклатурних виробництва | Визначення фінансової стійкості підприємства | Дослідження точки беззбитковості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати