На головну

Глава 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЇ

  1. I. Визначення проблеми
  2. I. Визначення проблеми і цілей дослідження
  3. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  4. Quot; Отже, в самій загальній формі можна дати таке визначення релігії: релігія є впізнання Бога і переживання зв'язку з Богом ".
  5. V. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА В СКЛАДІ передпроектні проробок
  6. V. Визначення коефіцієнта пористості і ступінь вологості глинистого грунту
  7. V2: Потреби і ресурси

Для розширення виробництва продукції будуть потрібні фінансові ресурси в основні виробничі фонди і в збільшення обсягу оборотні коштів. Слід враховувати, що так як в роботі оцінюється доцільність розширення виробництва на діючому підприємстві, то немає необхідності в створенні виробничої інфраструктури.

3.1. Розрахунок первісної вартості основних виробничих фондів

Основні виробничі фонди (основні засоби) - Це кошти праці, які залучені у виробничий процес, багаторазово беруть участь у ньому, зберігаючи свою натуральну форму, і поступово, частинами, у міру зносу переносять свою вартість на готову продукцію.

первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження та виготовлення, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків.

Первісна вартість обладнання розраховується за формулою:

 , (3)

де Цобор - Ціна одиниці обладнання (наводиться у вихідних даних), руб .;

nобор - Кількість одиниць обладнання;

kс. М. Р. - Коефіцієнт, що враховує вартість будівельно-монтажних робіт, kс. М. Р. = 1.3 - 1.4.

 Початкові дані | Вартість технологічного устаткування

Визначення потреби у власних і позикових коштах | Визначення витрат на оплату праці основних робітників | Визначення загальновиробничих витрат | Визначення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства | Визначення рентабельності основних засобів середньої прибутковості інвестицій | Визначення точки беззбитковості в умовах багато-номенклатурних виробництва | Визначення фінансової стійкості підприємства | Дослідження точки беззбитковості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати