На головну

ЗАВДАННЯ 2

  1. II - Завдання
  2. J ОЗНАЙОМТЕСЯ З роздаткові матеріали. Виконайте ЗАВДАННЯ
  3. В ПРОЦЕСІ САМОПІДГОТОВКИ ЗАВДАННЯ
  4. Введення змінних і завдання імен осередкам
  5. Глава 9. Поняття рівняння лінії. Завдання лінії за допомогою рівняння
  6. Домашнє завдання
  7. Домашнє завдання

2.1. Обчислити за експериментальними даними вхідний опір навантаженого трансформатора. Результати розрахунків занести в таблицю 6.

2.2. Розрахувати вхідний опір ланцюга (малюнок 17) і показання вольтметра «V2» при коефіцієнтах трансформації і опорах навантаження, які використовуються в роботі, якщо U1= 2 В, f= 2 кГц, і трансформатор є досконалим.

 Малюнок 14 - схема електричного кола Малюнок 15 - послідовне

з'єднання котушок

а) б)

 Малюнок 16 - ланцюг з індуктивно зв'язаними котушками

Малюнок 17 - електричний ланцюг з трансформатором

Таблиця 5 - визначення параметрів котушок

   Виміряна при: U1= 2В; С = СА=  Розраховано поексперіментальним даними
f0, Гц U2, В  L, мГн RК, ВН, Ом LВН, мГн
LD          
LF          
LD + LF(При згодному включенні)          
LD + LF(При зустрічному включенні)          
LD -LВ НІС(При закороченому LF)          
 (При закороченому LF на опір RF= 3 кОм)          

Таблиця 6

RМ, Ом  При f = 2кГц; U1= 2В; R2= 15ом; n4експер= ...; n6експер=
 Отримано в експерименті  Розраховано за експериментальними даними
n4 n4 n4 n6
U2, мВ U3, мВ  ?, гр. U2, мВ U3, мВ  ?, гр. RВХ, Ом ХВХ, Ом RВХ, Ом ХВХ, Ом
?                    
                   
                   
                   
                   
                   

Таблиця 7

Lсогл= LD+ LF+ 2M, мГн Lвстр= LD+ LF-2M, МГн  М, мГн k
       

Контрольні питання і захист лабораторної роботи

Захист лабораторної роботи проводиться при наявності звіту у вигляді усного опитування. Підготовка до захисту здійснюється по методичних вказівок.

1. Що розуміється під «взаємною індуктивністю М? Які способи визначення взаємної індуктивності Ви знаєте?

2. Чому індуктивність L негативною бути не може, а взаємна індуктивність М - Може?

3. Який фізичний зміст коефіцієнта зв'язку k при включенні в ланцюг котушок з однаковими індуктивностями?

4. При послідовному з'єднанні котушок індуктивністю 30 мГн кожна, результуюча індуктивність виявилася рівною 100 і 20 мГн. Розрахуйте М и k.

5. При паралельному згодному з'єднанні котушок по 30 мГн кожна, результуюча індуктивність - 25 мГн. Визначте М и k.

6. Розрахуйте комплексне вхідний опір ланцюга (малюнок 13 і 14) при згодному і зустрічному з'єднанні котушок.

7. Доведіть, що при послідовному з'єднанні двох котушок при наявності взаємної індуктивності М між ними LЕК. согл= L1+ L2± 2M.

8. Доведіть, що при паралельному з'єднанні двох котушок зі взаємною індуктивністю М між ними .

9. Доведіть, що вхідний опір навантаженого трансформатора .

10. Внутрішній опір джерела 4800 Ом, опір навантаження

3 Ом. Яким повинен бути коефіцієнт трансформації, щоб в навантаженні виділилася найбільша потужність (рисунок 16).

література

Основна навчальна література

1. Нейман Л. Р., Демірчан К. С. Теоретичні основи електротехніки. Т.1. СПб .: Енергоіздат, 2003. 467с.

2. Збірник завдань з теоретичних основ електротехніки: Учеб. посібник для енерг. і приладів. спец. вузів / Під ред. Л. А. Безсонова. М .: Вища школа, 2000. 528с.

3. Безсонов Л. А. Теоретичні основи електротехніки. Електричні кола. М .: Вища школа, 2003 747с.

додаткова література

1. Основи теорії ланцюгів / Зевеке Г. В., Іонкін П. А. та ін. М .: Вища школа, 1989. 528с.

2. Матханов П. Н. Основи аналізу електричних ланцюгів. Лінійні ланцюга. М .: Вища школа, 1984. 400с.

3. Шебес М. Р. Теорія лінійних електричних ланцюгів у вправах і завданнях. М .: Вища школа, 1998. 655с.

4. Новгородцев А. Б. ТОЕ1. 30 лекцій з теорії електричних ланцюгів. СПб .: Політехніка, 1995. 519с.

 ЗАВДАННЯ 1 | Лекція 3: Статистична обробка даних в системі Mathcad

ЗАВДАННЯ 2 | ЗАВДАННЯ 3 | форма звіту | Індуктивно пов'язані елементи | Ланцюги з трансформаторами | Методика і порядок виконання роботи | Дослідження токораспределения в ланцюзі з індуктивно зв'язаними котушками | Дослідження різних режимів роботи трансформатора |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати