На головну

Г) Моніторинг земель в зоні діяльності нафтохімічних підприємств і в зоні впливу тваринницьких комплексів

  1. A. Межі виробничої діяльності в СНР
  2. G. Отримання інформації про діяльність неформальних підприємств з даних рахунків СНС
  3. H. Підходи до вимірювання діяльності, здійснюваної
  4. II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу
  5. II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу
  6. II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу
  7. II. ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

У зоні діяльності нафтохімічних підприємств у навколишнє середовище надходять граничні, неграничні і ароматичні вуглеводні, сірчистий ангідрид, чадний газ, оксиди азоту та ін. Найбільш токсичними є поліциклічні вуглеводні, серед яких особливе місце займає канцерогенна речовина бенз (а) -пірен (БП).

З метою здійснення контролю над впливом на грунти нафтохімічних підприємств відбір ґрунтових зразків проводять аналогічно іншим промисловим об'єктам з шарів 0-5 і 5-20 см, а також за профілем на типовою для даного району грунті до глибини не менше 1,5 м. Розріз закладають в безпосередній близькості від підприємства в напрямку панівних вітрів. У грунті визначають зміст бенз (а) -пірена, сірки, важких металів: РЬ, V, Cd, Zn, Cu. У разі виявлення аномально високої кількості зазначених забруднювачів проводять суцільне обстеження в цій зоні по типу агрохімічного. Періодичність відбору ґрунтових зразків - один раз в 5-6 років.

Основними забруднювачами грунтів, обумовленими в результаті моніторингу земель в зоні впливу ТЕЦ, є сірчистий ангідрид, оксиди азоту, сірководень, окисли вуглецю, ванадій, бенз (а) -пірен, а також сажа, пил. У зонах виявлення підвищеного вмісту вищевказаних забруднювачів проводиться додаткове майданні обстеження грунтів шляхом відбору проб з розрахунку 1 зразок з площі до 10 га.

Періодичність відбору грунтів в зонах впливу ТЕЦ приурочується до агрохімічного обстеження, проведеного один раз в 3 роки.

Моніторинг земель в зоні впливу тваринницьких комплексів повинен здійснюватися на ключових ділянках і на маршрутах. На моніторинговому маршруті робиться від 2 до 5 пунктів відбору проб грунту, грунтово-грунтових дренажних вод і рослин. Пункти відбору проб відзначаються на плані місцевості. На ключових ділянках і моніторингових маршрутах щорічно один раз в сезон (взимку, навесні, влітку і восени) ведуться спостереження за вмістом найбільш динамічних інгредієнтів в грунтах, грунтово-грунтових, дренажних водах і рослинах. Крім того, на ключових ділянках в момент їх закладки і потім з періодичністю, зазначеної в додатку, вивчаються всі властивості ґрунтів по повній програмі виробничого моніторингу.

Динамічними інгредієнтами, за якими повинні вестися систематичні спостереження за минулими сезонами року, є: фосфор, калій, кальцій, магній, натрій, цинк, мідь, бор, молібден, свинець, кадмій, марганець, а також іони амонію, нітратів, нітритів, сульфатів, гідрокарбонатів і хлору.

Зміст біогенних елементів фосфору, калію, а також амонійного і нітратного азоту по сезонах року проводиться в орному і подпахотном шарах до глибини 40 см, решту інгредієнтів визначаються тільки в орному шарі. Відбір проб грунтів проводиться за прийнятою методикою.

Моніторинг земель, забруднених отрутохімікатами і залишковими пестицидами, здійснюється двічі на сезон: навесні до початку польових робіт і в період збирання або відразу після збирання врожаю. Підвищений вміст токсиканта в грунті (1,0 ГДК і вище) у другій термін відбору або продукції рослинництва служить підставою для проведення на наступний рік систематичного спостереження за цими ділянками.

Контроль за вмістом залишків пестицидів в грунті в сільськогосподарської продукції здійснюють Республіканська контрольно-токсикологічна лабораторія, токсикологічні лабораторії ОПІСХ, а також санепідемстанції та лабораторії Госкомгидромета, у яких можна знайти докладні методики їх відбору та аналізу. Перелік контрольованих пестицидів стверджує Мінсільгосппрод Республіки Білорусь.

 В) Моніторинг земель на Могильовському заводі синтетичного волокна і на цементно-шиферному виробництві | Оцінка результатів спостережень

Цілі, завдання та об'єкти моніторингу | Формування елементарних ділянок | Відбір змішаних ґрунтових зразків | Види агрохімічних і радіологічних аналізів | Складання агрохімічних картограм | Картограми забруднення грунтів радіонуклідами | Принципи організації спостережень | Принципи підбору об'єктів | забруднених землях | Оцінка і науково обгрунтоване узагальнення результатів моніторингу земель |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати