Головна

I. Вихідні дані, результати і проміжні величини

  1. I. Вихідні дані, результати і проміжні величини.
  2. VI. Конкретні очікувані результати.
  3. Абсолютні і відносні величини.
  4. Абсолютні і відносні величини.

Початкові дані. База співробітників знаходиться в текстовому файлі. Перш за все треба вирішити, зберігати чи в оперативній пам'яті одночасно всю інформацію з файлу або можна обійтися буфером на один рядок. Якби відомості про співробітника запрошувалися одноразово, можна було б зупинитися на другому варіанті, але оскільки пошук по базі буде виконуватися більше одного разу, всю інформацію бажано зберігати в оперативній пам'яті, оскільки багаторазове читання з файлу вкрай нераціонально.

Максимальна кількість рядків файлу за умовою завдання обмежена, тому можна виділити для їх зберігання масив з 100 елементів. Кожен елемент масиву буде містити відомості про один працівника. Оскільки ці відомості різнорідні, зручно організувати їх у вигляді структури.

Для вирішення цієї конкретної задачі запис про співробітника може бути просто рядком символів, з якої при необхідності виділяється підрядок з окладом, перетворюються потім в число, але для спільності і зручності подальшої модифікації програми слід використовувати структуру.

У програму за умовою потрібно також вводити прізвища шуканих співробітників. Для зберігання прізвища опишемо рядок символів тієї ж довжини, що і в базі.

Результати. В результаті роботи програми потрібно вивести на екран необхідні елементи вихідного масиву. Оскільки ці результати є вибіркою з вихідних даних, додаткова пам'ять для них не відводиться. Крім того, необхідно підрахувати середній оклад для знайдених співробітників. Для цього необхідна змінна дійсного типу.

Проміжні величини. Для пошуку середнього окладу необхідно підрахувати кількість співробітників, для яких виводилися відомості. Заведемо для цього змінну цілого типу. Для опису формату вхідного файлу будемо використовувати іменовані константи.

II. Алгоритм розв'язання задачі очевидний:

1. Ввести з файлу в масив відомості про співробітників.

2. Організувати Цикл виведення відомостей про працівника:

- Ввести з клавіатури прізвище;

- Виконати пошук співробітника в масиві;

- Збільшити сумарний оклад і лічильник кількості співробітників;

- Вивести відомості про співробітника або повідомлення про їх відсутність;

3. Вивести середній оклад.

Необхідно вирішити, яким чином буде здійснюватися вихід з циклу виведення відомостей про співробітників. Для простоти домовимося, що для виходу з циклу замість прізвища слід ввести слово end.

III. Програма і тестові приклади

 Хід роботи | лістинг 9.1

Хід роботи | лістинг 8.1 | III. Програма і тестові приклади | лістинг 8.2 | П. Алгоритм розв'язання задачі | лістинг 8.3 | лістинг 8.4 | лістинг 8.5 | лістинг 8.6 | лістинг 8.7 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати