На головну

лістинг 8.7

  1. Гнучка оцінка акцій, які не включені в лістинг
  2. лістинг 1.1
  3. лістинг 1.3
  4. лістинг 1.4
  5. лістинг 1.5
  6. лістинг 1.8
  7. лістинг 10.1

// Лабораторна робота №_8

#include "stdafx.h"

#include

#include

#include

#include

#include

#include

using namespace std;

int _tmain (int argc, _TCHAR * argv [])

{

setlocale (LC_ALL, "Russian");

int n, s, ss, i, ii;

const int len ??= 100;

char word [len], line [len];

cout << "\ t \ tЛабораторная робота №_8 \ n \ n";

cout << "Написати програму, яка зчитує текст з файлу і визначає, скільки в ньому слів, що складаються з не більше ніж чотирьох букв. \ n";

cout << "\ nНажмте клавішу для продовження ... \ n \ n";

getch ();

int lword = static_cast (strlen (word));

ifstream fin ( "text.txt");

if (! fin)

{

cout << "Error opening file." << Endl;

return 1;

}

s = 0;

ss = 0;

int count = 0;

while (fin.getline (line, len))

{

char * p = line;

ii = strlen (p);

fin.seekg (0, ios :: beg);

for (i = 0; i

{

if (p [i]! = '\ x20') s ++;

if (p [i] == '\ x20')

{

if (s <5)

{

ss ++;

}

s = 0;

}

}

}

cout << "\ nВ файлі містяться слова, що містять не більше 4-х букв в кількості" << ss << "шт.";

getch ();

return 0;

}

Апаратура і матеріали. Для виконання лабораторної роботи необхідний персональний комп'ютер з наступними характеристиками: процесор Intel Pentium-сумісний з тактовою частотою 800 МГц і вище, оперативна пам'ять - не менше 64 Мбайт, вільний дисковий простір - не менше 500 Мбайт, пристрій для читання компакт-дисків, монітор типу Super VGA (число квітів від 256) з діагоналлю не менше 15?. Програмне забезпечення - операційна система Windows2000 / XP і вище, середовище розробки додатків Microsoft Visual Studio.

Вказівки з техніки безпеки. Техніка безпеки при виконанні лабораторної роботи збігається з загальноприйнятою для користувачів персональних комп'ютерів, самостійно не проводити ремонт персонального комп'ютера, установку і видалення програмного забезпечення; в разі несправності персонального комп'ютера повідомити про це обслуговуючому персоналу лабораторії (оператору, адміністратору); дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з електрообладнанням; не торкатися електричних розеток металевими предметами; робоче місце користувача персонального комп'ютера повинно міститися в чистоті; Не дозволяється біля персонального комп'ютера приймати їжу, напої.

Методика і порядок виконання роботи.Перед виконанням лабораторної роботи кожен студент отримує індивідуальне завдання. Захист лабораторної роботи відбувається тільки після його виконання (індивідуального завдання). При захисті лабораторної роботи студент відповідає на контрольні питання, наведені в кінці, і пояснює виконане індивідуальне завдання. Хід захисту лабораторної роботи контролюється викладачем. Порядок виконання роботи:

1. Опрацювати приклади, наведені в лабораторній роботі.

2. Скласти програму з використанням двовимірних локальних масивів для вирішення завдання. Розмірності локальних масивів задавати іменованими константами, значення елементів масиву - в списку ініціалізації. Номер варіанта визначається за формулою  , де  - Номер студента за списком викладача.

Індивідуальне завдання №1. Варіант:

1. Написати програму, яка зчитує з текстового файлу три пропозиції і виводить їх у зворотному порядку.

2. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить на екран тільки пропозиції, що містять введене з клавіатури слово.

3. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить на екран тільки рядки, що містять двозначні числа.

4. Написати програму, яка зчитує текст англійською мовою з файлу і виводить на екран слова, що починаються з голосних букв.

5. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить його на екран, міняючи місцями кожні два сусідніх слова.

6. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить на екран тільки пропозиції, які не містять ком.

7. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і визначає, скільки в ньому слів, що складаються з не менше ніж семи букв.

8. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить на екран тільки цитати, тобто пропозиції, укладені в лапки.

9. Написати програму, яка зчитує текст англійською мовою з файлу і виводить на екран слова тексту, що починаються і закінчуються на голосні літери.

10. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить на екран тільки рядки, що не містять двозначних чисел.

11. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить на екран тільки пропозиції, що починаються з тире, перед яким можуть перебувати тільки пробільні символи.

12. Написати програму, яка зчитує текст англійською мовою з файлу і виводить його на екран, замінивши кожну першу букву слів, що починаються з голосної букви, на прописну.

13. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить його на екран, зааменів цифри від 0 до 9 на слова «нуль», «один», ..., «дев'ять», починаючи кожне речення з нового рядка.

14. Написати програму, яка зчитує текст з файлу, знаходить найдовше слово і визначає, скільки разів воно зустрілося в тексті.

15. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить на екран спочатку питальні, а потім окликупропозиції.

16. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить його на екран, після кожного речення додаючи, скільки разів зустрілося в ньому введене з клавіатури слово.

17. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить на екран всі його пропозиції в зворотному порядку.

18. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить на екран спочатку пропозиції, що починаються з однобуквених слів, а потім всі інші.

19. Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить на екран пропозиції, що містять мінімальну кількість знаків пунктуації.

Зміст звіту і його форма. Звіт з лабораторної роботи повинен складатися з:

1. Назви лабораторної роботи.

2. Цілі і змісту лабораторної роботи.

3. Відповідей на контрольні питання лабораторної роботи.

4. Формулювання індивідуальних завдань та порядку їх виконання.

Звіт про виконання лабораторної роботи в письмовому вигляді здається викладачеві.

Питання для захисту роботи

1. Характеристика видів рядків в мові С ++.

2. Як описуються рядки?

3. Охарактеризуйте способи введення-виведення рядків.

4. Що роблять функції gets () і puts ()?

5. Яким чином виконується операція присвоювання при роботі з рядками?

6. Які функції надає бібліотека ? Які дії вони виконують?

7. Охарактеризуйте способи введення-виведення символів.

8. Яка функція використовуєте для багаторазового пошуку входження підрядка?

9. Що таке функція strtok?

10. Які значення може приймати параметр org?

11. Які дії необхідно виконати, щоб вивести результати виконання програми не на екран, а в файл?

Приклад виконання лабораторної роботи №8:

1. Індивідуальне завдання №1:

1.1. Постановка задачі:

Написати програму, яка зчитує текст з файлу і виводить на екран тільки пропозиції, що містять коми.

1.2. UML-діаграма:

1.3. Лістинг програми:

// Лабораторна робота №8

// Індивідуальне завдання №1

#include "stdafx.h"

#include

#include

#include "stdio.h"

#include "stdlib.h"

#include "conio.h"

#include "string.h"

using namespace std;

int _tmain (int argc, _TCHAR * argv [])

{

setlocale (LC_ALL, "Russian");

cout << "Лабораторна робота № 8 \ n"

<< "\ NГорошко А. А., БАС-051 \ n"

<< "\ NВаріант № 6 \ n"

<< "\ N \ nІндівідуальное завдання № 1: \ n"

<< "\ NНапісать програму, яка зчитує текст з файлу і \ n"

<< "\ Nвиводіт на екран тільки пропозиції, що містять коми. \ N"

<< "\ N \ nРабота програми: \ n";

int n, i;

bool flag = false;

char ch;

string str = "";

ifstream input ( "text.txt");

if (! input)

{

cout << "Помилка відкриття файлу" << endl;

return 1;

}

input.seekg (0, ios :: end);

long unsigned int len ??= input.tellg ();

input.seekg (0, ios :: beg);

for (i = 0; i

{

ch = input.get ();

if (ch == ',') flag = true;

if (ch == '.')

{

if (flag) cout << str.c_str ();

str = "";

flag = false;

}

else

str + = ch;

};

getch ();

return 0;

}

1.4. Результати роботи програми:

Лабораторна робота №9.
Структури в мові C ++

Мета роботи і зміст: закріплення знань про структурах, складання програм зі структурами.

 лістинг 8.6 | Хід роботи

лістинг 7.9 | лістинг 7.10 | Хід роботи | лістинг 8.1 | III. Програма і тестові приклади | лістинг 8.2 | П. Алгоритм розв'язання задачі | лістинг 8.3 | лістинг 8.4 | лістинг 8.5 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати