лістинг 3.5 | лістинг 3.6 | лістинг 3.7 | Хід роботи | лістинг 4.1 | лістинг 4.2 | лістинг 4.3 | Хід роботи | лістинг 5.1 | лістинг 5.3 |

загрузка...
загрузка...
На головну

лістинг 5.5

  1. Гнучка оцінка акцій, які не включені в лістинг
  2. лістинг 1.1
  3. лістинг 1.3
  4. лістинг 1.4
  5. лістинг 1.5
  6. лістинг 1.8
  7. лістинг 10.1

#include "stdafx.h"

#include

#include "conio.h"

#include "math.h"

#include "windows.h"

using namespace std;

int _tmain (int argc, _TCHAR * argv [])

{

setlocale (LC_ALL, "Russian");

const int N = 1000;

int n, i, j, left, right, sp = 0, m = 1;

float * C = new float [N], middle, temp;

int * stackl = new int [N], * stackr = new int [N];

cout << "\ n \ nЗаданіе: \ n";

cout << "\ nСоставіть програму з використанням динамічних масивів \ n";

cout << "\ nДля рішення задачі на переупорядочивание елементів масиву. \ n";

cout << "\ nВ якості алгоритму сортування використовувати метод швидкого сортування масиву. \ n";

cout << "\ n \ nЗадача: скласти програму перебування тих елементів масиву С, \ n";

cout << "\ nіндекси яких є ступенями двійки (1, 2, 4, ...). \ n";

cout << "\ n \ nРабота програми: \ n"

A:

cout << "\ nВведіте кількість елементів:";

cin >> n;

if (n <= 0 || n> N)

{

cout << "Невірний розмір масиву" << "\ n";

goto A;

}

cout << "\ nВведіте елементи масиву: \ n \ n";

for (i = 0; i > C [i];

sp = 1;

stackl [1] = 0;

stackr [1] = n - 1;

while (sp> 0)

{

left = stackl [sp];

right = stackr [sp];

sp--;

while (left

{

i = left;

j = right;

middle = C [(left + right) / 2];

while (i

{

while (C [i]

while (middle

if (i <= j)

{

temp = C [i];

C [i] = C [j];

C [j] = temp;

i ++;

j--;

}

}

if (i

{

sp ++;

stackl [sp] = i;

stackr [sp] = right;

}

right = j;

}

}

cout << "\ nМассів після сортування: \ n \ n";

for (i = 0; i

{

cout << C [i] << "\ n";

}

cout << "\ nМассів з елементів, індекси яких є ступенями двійки: \ n \ n" << "\ n";

for (i = 0; i

{

while (m

{

cout << C [m] << "\ n";

m = m * 2;

}

}

delete [] C;

delete [] stackl;

delete [] stackr;

getch ();

return 0;

}

Приклад 5.4. У масиві {aj}, j = 1, 2, ... 10 є позитивні і негативні елементи. Обчислити твір негативних елементів. UML-діаграма цього алгоритму наведена на малюнку 5.2.

малюнок 5.2 - UML-діаграма діяльності для прикладу 5.4лістинг 5.4 | лістинг 5.6
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати