На головну

лістинг 4.3

  1. Гнучка оцінка акцій, які не включені в лістинг
  2. лістинг 1.1
  3. лістинг 1.3
  4. лістинг 1.4
  5. лістинг 1.5
  6. лістинг 1.8
  7. лістинг 10.1

#include "stdafx.h"

#include

using namespace std;

int _tmain (int argc, _TCHAR * argv [])

{

const int N = 1000;

int a [N];

int n, i, j, temp;

setlocale (LC_ALL, "Russian");

cout << "Введіть кількість елементів:";

cin >> n;

if (n <= 0 || n> N)

{

cout << "Невірний розмір масиву" << endl;

return 1;

}

for (i = 0; i > a [i];

for (i = 0; i

cout << endl;

// Сортування

for (i = 0; i

for (j = i + 1; j

if (a [i]> a [j])

{

temp = a [i]; a [i] = a [j];

a [j] = temp;

}

cout << "Після сортування:";

for (i = 0; i

cout << endl;

getch ();

return 0;

}

Апаратура і матеріали. Для виконання лабораторної роботи необхідний персональний комп'ютер з наступними характеристиками: процесор Intel Pentium-сумісний з тактовою частотою 800 МГц і вище, оперативна пам'ять - не менше 64 Мбайт, вільний дисковий простір - не менше 500 Мбайт, пристрій для читання компакт-дисків, монітор типу Super VGA (число квітів від 256) з діагоналлю не менше 15?. Програмне забезпечення - операційна система Windows2000 / XP і вище, середовище розробки додатків Microsoft Visual Studio.

Вказівки з техніки безпеки. Техніка безпеки при виконанні лабораторної роботи збігається з загальноприйнятою для користувачів персональних комп'ютерів, самостійно не проводити ремонт персонального комп'ютера, установку і видалення програмного забезпечення; в разі несправності персонального комп'ютера повідомити про це обслуговуючому персоналу лабораторії (оператору, адміністратору); дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з електрообладнанням; не торкатися електричних розеток металевими предметами; робоче місце користувача персонального комп'ютера повинно міститися в чистоті; Не дозволяється біля персонального комп'ютера приймати їжу, напої.

Методика і порядок виконання роботи.Перед виконанням лабораторної роботи кожен студент отримує індивідуальне завдання. Захист лабораторної роботи відбувається тільки після його виконання (індивідуального завдання). При захисті лабораторної роботи студент відповідає на контрольні питання, наведені в кінці, і пояснює виконане індивідуальне завдання. Хід захисту лабораторної роботи контролюється викладачем. Порядок виконання роботи:

1. Опрацювати приклади, наведені в лабораторній роботі.

2. Скласти програму з використанням одновимірних масивів для вирішення завдання. Номер варіанта визначається за формулою  , де  - Номер студента за списком викладача.

Індивідуальне завдання №1. Варіант:

1. ввести масив А з 10 елементів, знайти найбільший елемент і переставити його з першим елементом. Перетворений масив вивести.

2. ввести масив А з 10 елементів, знайти твір позитивних елементів і вивести його на екран.

3. ввести масив А з 10 елементів, знайти найменший елемент і переставити його з останнім елементом. Перетворений масив вивести.

4. ввести масив А з 10 елементів, знайти суму негативних елементів і вивести її на екран.

5. ввести масив А з 10 елементів, знайти суму елементів, великих 3 та менших 8 і вивести її на екран.

6. ввести масив А з 10 елементів, знайти різницю позитивних елементів, і вивести її на екран.

7. ввести масив А з 10 елементів, знайти твір негативних елементів і вивести його на екран.

8. В заданому масиві підрахувати число нульових елементів і вивести на екран їх індекси.

9. Скласти програму, яка видає індекси заданого елемента або сообщающую, що такого елемента в масиві немає.

10. ввести масив А з 10 елементів, знайти твір позитивних елементів кратних 3, їх кількість і вивести результати на екран.

11. ввести масив А з 10 елементів, знайти суму негативних елементів кратних 7, їх кількість і вивести результати на екран.

12. ввести масив А з 10 елементів, знайти суму елементів, великих 2 і менших 20 і кратних 8, їх кількість і вивести результати на екран.

13. ввести масив А з 10 елементів, знайти суму елементів, менших за модулем 3 і кратних 9, їх кількість і вивести результати на екран.

14. ввести масив А з 10 елементів, знайти різницю позитивних елементів кратних 11, їх кількість і вивести результати на екран.

15. ввести масив А з 10 елементів, знайти твір елементів, великих 8 і менших 18 і кратних 10, їх кількість і вивести результати на екран.

16. ввести масив А з 10 елементів, знайти суму елементів кратних 2, їх кількість і вивести результати на екран.

17. ввести масив А з 10 елементів, знайти квадрати елементів кратних 4 і їх кількість. Перетворений масив вивести.

18. ввести масив А з 10 елементів, знайти суму позитивних елементів кратних 5, їх кількість і вивести результати на екран.

19. ввести масив А з 10 елементів. Визначити кількість елементів, кратних 3 і індекси останнього такого елемента.

20. У масивах U[7], D[7], V[7] містяться значення ранкової, денної та вечірньої температури відповідно за кожен день тижня. Підрахувати середнє значення денної температури за кожен день.

21. У масивах А[n], G[n], F[n] Містяться оцінки учнів з алгебри, геометрії і фізики відповідно. Визначити, з якого предмету краще успішність.

22. У масивах U[7], D[7], V[7] містяться значення ранкової, денної та вечірньої температури відповідно за кожен день тижня. Сформувати масив S [7], в якому будуть міститися значення середньоденний температури. Визначити середнє значення температури а тиждень.

23. У масивах А[n], G[n], F[n] Містяться оцінки учнів з алгебри, геометрії і фізики відповідно. Визначити середню оцінку з алгебри і кількість учнів, які не мають жодної «двійки».

24. Визначити середнє зростання дівчаток і хлопчиків одного класу. У класі навчається n учнів. (n > 15).

25. У ЕОМ по черзі надходять результати змагань з плавання на дистанції 200 м, в яких бере участь n спортсменів (n > 10). Видати на екран дисплея кращий результат.

26. З масиву цілих чисел скласти три інших, в перший з яких записати числа, кратні 5, у другій - числа, кратні 7, а в третій - решта числа.

27. Для заданого масиву визначити, яких елементів більше: позитивних чи негативних. Вивести на екран їх кількість.

28. У заданому одновимірному масиві всі негативні елементи замінити нулями і підрахувати їх кількість.

3. Скласти програму з використанням одновимірних масивів для вирішення завдання на переупорядочивание елементів масиву. Як алгоритм сортування використовувати сортування методом «бульбашки». Номер варіанта визначається за формулою  , де  - Номер студента за списком викладача.

Індивідуальне завдання №2. Варіант:

1. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) суму негативних елементів масиву;

2) твір елементів масиву, розташованих між максимальним і мінімальним елементами.

Впорядкувати елементи масиву по зростанню.

2. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) суму позитивних елементів масиву;

2) твір елементів масиву, розташованих між максимальним по модулю і мінімальним за модулем елементами.

Впорядкувати елементи масиву по спадаючій.

3. В одновимірному масиві, що складається з n цілих елементів, обчислити:

1) твір елементів масиву з парними номерами;

2) суму елементів масиву, розташованих між першим і останнім нульовими елементами.

Перетворити масив таким чином, щоб спочатку розташовувалися всі позитивні елементи, а потім - все негативні (елементи, рівні 0, вважати позитивними).

4. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) суму елементів масиву з непарними номерами;

2) суму елементів масиву, розташованих між першим і останнім негативними елементами.

Стиснути масив, видаливши з нього всі елементи, модуль яких не перевищує 1. Вивільнені в кінці масиву елементи заповнити нулями.

5. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) максимальний елемент масиву;

2) суму елементів масиву, розташованих до останнього позитивного елемента.

Стиснути масив, видаливши з нього всі елементи, модуль яких знаходиться в інтервалі [а, b]. Вивільнені в кінці масиву елементи заповнити нулями.

6. В одновимірному масиві, що складається з n цілих елементів, обчислити:

1) номер максимального елемента масиву;

2) твір елементів масиву, розташованих між першим і другим нульовими елементами.

Перетворити масив таким чином, щоб в першій його половині розташовувалися елементи, що стояли в непарних позиціях, а в другій половині - елементи, що стояли в парних позиціях.

7. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) номер мінімального елемента масиву;

2) суму елементів масиву, розташованих між першим і другим негативними елементами.

Перетворити масив таким чином, щоб спочатку розташовувалися всі елементи, модуль яких не перевищує 1, а потім - всі інші.

8. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) максимальний по модулю елемент масиву;

2) суму елементів масиву, розташованих між першим і другим позитивними елементами.

Перетворити масив таким чином, щоб елементи, рівні нулю, розташовувалися після всіх інших.

9. В одновимірному масиві, що складається з n цілих елементів, обчислити:

1) мінімальний по модулю елемент масиву;

2) суму модулів елементів масиву, розташованих після першого елемента, рівного нулю.

Перетворити масив таким чином, щоб в першій його половині розташовувалися елементи, що стояли в парних позиціях, а в другій половині - елементи, що стояли в непарних позиціях.

10. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) номер мінімального за модулем елемента масиву;

2) суму модулів елементів масиву, розташованих після першого негативного елементу.

Стиснути масив, видаливши з нього всі елементи, величина яких знаходиться в інтервалі [а, b]. Вивільнені в кінці масиву елементи заповнити нулями.

11. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) номер максимального по модулю елемента масиву;

2) суму елементів масиву, розташованих після першого позитивного елементу.

Перетворити масив таким чином, щоб спочатку розташовувалися всі елементи, ціла частина яких лежить в інтервалі [а, b], А потім - всі інші.

12. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) кількість елементів масиву, що лежать в діапазоні від А до В;

2) суму елементів масиву, розташованих після максимального елемента.

Впорядкувати елементи масиву по спадаючій модулів елементів.

13. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) кількість елементів масиву, рівних 0;

2) суму елементів масиву, розташованих після мінімального елемента.

Впорядкувати елементи масиву по зростанню модулів елементів.

14. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) кількість елементів масиву, великих С;

2) твір елементів масиву, розташованих після максимального за модулем елемента.

Перетворити масив таким чином, щоб спочатку розташовувалися всі негативні елементи, а потім - все позитивні (елементи, рівні 0, вважати позитивними).

15. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) кількість негативних елементів масиву;

2) суму модулів елементів масиву, розташованих після мінімального за модулем елемента.

Замінити всі негативні елементи масиву їх квадратами і впорядкувати елементи масиву по зростанню.

16. В одновимірному масиві, що складається з n цілих елементів, обчислити:

1) кількість позитивних елементів масиву;

2) суму елементів масиву, розташованих після останнього елемента, рівного нулю.

Перетворити масив таким чином, щоб спочатку розташовувалися всі елементи, ціла частина яких не перевищує 1, а потім - всі інші.

17. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) кількість елементів масиву, менших С;

2) суму цілих частин елементів масиву, розташованих після останнього негативного елементу.

Перетворити масив таким чином, щоб спочатку розташовувалися всі елементи, що відрізняються від максимального не більше ніж на 20%, а потім - всі інші.

18. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) твір негативних елементів масиву;

2) суму позитивних елементів масиву, розташованих до максимального елемента.

Змінити порядок проходження елементів в масиві на зворотний.

19. В одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) твір позитивних елементів масиву;

2) суму елементів масиву, розташованих до мінімального елемента.

Впорядкувати по зростанню окремо елементи, що стоять на парних місцях, і елементи, що стоять на непарних місцях.

Зміст звіту і його форма. Звіт з лабораторної роботи повинен складатися з:

1. Назви лабораторної роботи.

2. Цілі і змісту лабораторної роботи.

3. Відповідей на контрольні питання лабораторної роботи.

4. Формулювання індивідуальних завдань та порядку їх виконання.

Звіт про виконання лабораторної роботи в письмовому вигляді здається викладачеві.

Питання для захисту роботи

1. Як оголошуються одновимірні масиви в мові C ++?

2. Якими повинні бути розмірності при описі статичного масиву в мові C ++?

3. Який діапазон зміни індексу масиву в мові C ++?

4. Яким чином проводиться ініціалізація масиву в мові C ++?

5. Чим є ідентифікатор масиву?

6. Для чого використовується керуюча послідовність \ t?

Приклад виконання лабораторної роботи №4:

1. Індивідуальне завдання №1:

1.1. Постановка задачі:

Скласти програму з використанням одновимірних масивів для вирішення завдання.

Завдання: ввести масив А з 10 елементів, знайти суму елементів, менших за модулем 5, і вивести її на екран.

1.2. UML-діаграма:

1.3. Лістинг програми:

// Лабораторна робота №4

// Індивідуальне завдання №1

#include "stdafx.h"

#include

#include "conio.h"

#include "windows.h"

#include "math.h"

using namespace std;

int _tmain (int argc, _TCHAR * argv [])

{

setlocale (LC_ALL, "Russian");

const int n = 10;

int marks [n] = {};

int a, i, sum = 0;

cout << "Лабораторна робота № 4 \ n";

cout << "\ nГорошко А. А., БАС-051 \ n";

cout << "\ nВаріант № 6 \ n";

cout << "\ n \ nІндівідуальное завдання № 1: \ n";

cout << "\ nввесті масив А з 10 елементів, знайти суму \ n";

cout << "\ nелементов, менших за модулем 5, і вивести її на екран. \ n";

cout << "\ n \ nРабота програми: \ n";

cout << "\ nВведіте елементи масиву: \ n \ n";

for (int i = 0; i

{

cout << "A [" << i << "] =";

cin >> marks [i];

if (marks [i] <0)

marks [i] = marks [i] * -1;

if (5> marks [i])

sum + = marks [i];

}

cout << "\ nСумма =" << sum;

getch ();

return 0;

}

2.4. Результати роботи програми:

2. Індивідуальне завдання №2:

2.1. Постановка задачі:

Скласти програму з використанням одновимірних масивів для вирішення завдання на переупорядочивание елементів масиву. Як алгоритм сортування використовувати сортування методом «бульбашки».

Завдання: в одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити:

1) мінімальний елемент масиву;

2) суму елементів масиву, розташованих між першим і останнім позитивними елементами.

Перетворити масив таким чином, щоб спочатку розташовувалися всі елементи, рівні нулю, а потім - всі інші.

2.2. UML-діаграма:

2.3. Лістинг програми:

// Лабораторна робота №4

// Індивідуальне завдання №2

#include "stdafx.h"

#include

#include "conio.h"

#include "math.h"

#include "windows.h"

using namespace std;

int _tmain (int argc, _TCHAR * argv [])

{

setlocale (LC_ALL, "Russian");

const int N = 1000;

int a [N];

int n, i, j, temp;

int firstPos = -1, lastPos;

cout << "Лабораторна робота № 4 \ n";

cout << "\ nГорошко А. А., БАС-051 \ n";

cout << "\ nВаріант № 6 \ n";

cout << "\ n \ nІндівідуальное завдання № 2: \ n";

cout << "\ n в одновимірному масиві, що складається з n дійсних елементів, обчислити: \ n";

cout << "\ n1) мінімальний елемент масиву; \ n";

cout << "\ n2) суму елементів масиву, розташованих між першим \ n";

cout << "\ NИ останнім позитивними елементами. \ n";

cout << "\ nПреобразовать масив таким чином, щоб спочатку розташовувалися \ n";

cout << "\ nвсе елементи, рівні нулю, а потім - всі інші. \ n";

cout << "\ n \ nРабота програми: \ n";

cout << "\ nВведіте кількість елементів:";

cin >> n;

if (n <= 0 || n> N)

{

cout << "Невірний розмір масиву" << "\ n";

return 1;

}

cout << "\ nВведіте елементи масиву: \ n \ n";

for (i = 0; i

cin >> a [i];

// Пошук мінімального елемента масиву

temp = a [0];

for (i = 0; i

{

if (a [i]

temp = a [i];

}

cout << "\ nМінімальний елемент масиву:" << temp << "\ n";

// Сума елементів між першим і останнім позитивними елементами

temp = 0;

for (i = 0; i

{

// Перший позитивний елемент не знайдено і поточний> 0?

if (firstPos == -1 && a [i]> 0)

firstPos = i; // Тоді записуємо координати поточного елемента як першого позитивного

if (a [i]> 0)

lastPos = i;

}

if (firstPos! = -1)

{

for (i = firstPos; i <= lastPos; i ++)

{

temp + = a [i];

}

}

cout << "\ nСумма елементів масиву, розташованих між";

cout << "\ nпервим і останнім позитивними елементами:" << temp << "\ n";

// Сортування

temp = 0;

for (i = 0; i

for (j = 0; j

if (a [j + 1] == 0)

{

temp = a [j];

a [j] = a [j + 1];

a [j + 1] = temp;

}

cout << "\ nПосле сортування:";

for (i = 0; i

cout << endl;

getch ();

return 0;

}

2.4. Результати роботи програми:


Лабораторна робота №5.
Покажчики та посилання в мові C ++

Мета роботи і зміст: закріплення знань про покажчики і засланнях, складання програм з покажчиками і посиланнями.

 лістинг 4.2 | Хід роботи

Хід роботи | лістинг 3.1 | лістинг 3.2 | лістинг 3.3 | лістинг 3.4 | лістинг 3.5 | лістинг 3.6 | лістинг 3.7 | Хід роботи | лістинг 4.1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати