На головну

VIII. Обов'язки і процедура Генеральної асамблеї

  1. II. Посадові обов'язки
  2. III. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
  3. IV. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
  4. IV. Обов'язки і права студентів у період проходження переддипломної практики
  5. IV. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РАДИ.
  6. IV. Права і обов'язки керівника та заступника керівника групи, які проводять екскурсію, подорож
  7. V. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ ТА СТУДЕНТІВ

22. Генеральна асамблея може вважатися скликаній належним чином, якщо запрошення на Генеральну асамблею були направлені всім членам в установлений
 ної формі.

23. Завдання Генеральної асамблеї наступні:
 Скликання Генеральної асамблеї:

- Перекличка;

- Призначення трьох членів Виборчого комітету;

- Схвалення порядку денного.

Схвалення протоколу попереднього засідання Генеральної асамблеї.

Схвалення Звіту про діяльність.

Схвалення фінансового звіту, включаючи ревізійний звіт.

Призначення ревізійної комісії.

Обговорення представлених на розгляд пропозицій.

Вибори Президента.

Ратифікація прийняття нових членів.

Рішення про (не) виключення членів, членство яких призупинено Міжнародним комітетом.

Схвалення членських внесків для повних членів, а також для асоційованих членів, запропонованих Президентом за порадою Міжнародного комітету.

Затвердження членів Міжнародного комітету.

Схвалення змін у функціях і завданнях IFOTES.

Поправки до Статуту, Етичної хартії і Міжнародним нормам.

24. Кожен делегат має один голос. Будь-делегат може письмово призначити іншого делегата представляти його або її. Жоден делегат не може представляти більше
 ніж двох інших делегатів. Повні члени, прийняті на Генеральній асамблеї, не мають права голосувати з питань, що стосуються даної Генеральної асамблеї.

25. Усі рішення і схвалення, згадані в п. 23, за винятком виборів Президента, приймаються підняттям руки. На вимогу не менше 3 делегатів, що представляють 3 повних членів, рішення і схвалення можуть прийматися таємним голосуванням. Рішення приймається простою більшістю [61] дійсних голосів.

26. У разі рівного розподілу голосів Президенту належить вирішальний голос.

Жодне рішення, крім опублікованих раніше Генеральною асамблеєю, не може бути поставлено на голосування. Будь-яке неоголошене пропозицію відкладається до наступного Генеральної асамблеї.

- Кандидати на пост Президента представляються Генеральній асамблеї Виборним комітетом. Ніякі інші кандидати не можуть бутидодані до цього
 списку під час Генеральної асамблеї.

29. Вибори проводяться таємним голосуванням. Для виборів необхідна абсолютна більшість [62] при першому голосуванні, при повторному голосуванні потрібно відносну більшість [63].

30. Президент обирається на 3 роки. Президентство починається відразу після Генеральної асамблеї.

31. Будь-яка пропозиція Міжнародного комітету, прийняте трьома чвертями повних членів IFOTES,прирівнюється до рішенню, прийнятому на Генераль
 ної асамблеї.

IX. Питання компетенції Генеральної асамблеї

32. Питання компетенції Генеральної асамблеї викладені в п. 23.VI. організація | X. Міжнародний комітет

Глава 24. ТЕЛЕФОННЕ СПІЛКУВАННЯ З душевнохворих | ТЕЛЕФОННОЮ ДОПОМОГИ | Складання бюджету | Додаток 2. ЕТИЧНА ХАРТІЯ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СЛУЖБ НЕВІДКЛАДНОЇ ТЕЛЕФОННОЮ ДОПОМОГИ | А. Установа. | В. Слухачі. | Г. Служба. | Б. Національні федерації. | I. Назва та місцезнаходження | IV. членство |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати