Контрольна робота 2 | Розчини неелектролітів та електролітів | Контрольна робота 2 | Контрольна робота 2 | Контрольна робота 2 | Контрольна робота 2 | Контрольна робота 2 | Контрольна робота 2 | Контрольна робота 2 | Контрольна робота 2 |

загрузка...
загрузка...
На головну

Контрольна робота 2

  1. II. Робота з геометричним матеріалом.
  2. II. Робота з геометричним матеріалом.
  3. II. Робота з одновимірним і двовимірним масивами
  4. II. Робота з текстовим (символьним) файлом.
  5. III. Робота з геометричним матеріалом.
  6. III. Робота з геометричним матеріалом.

Розчини неелектролітів та електролітів

варіант 11

1. молярна якого з 1Н розчинів кислот найменша: СН3СООН; Н3РВ4; H2SO4; HNO3? Відповідь обґрунтуйте.

2. Знайдіть концентрацію іонів Н+ в розчинах, в яких концентрація гідроксид-іонів складає (  ): А) 10-4; б) 3,2 ? 10-6; в) 7,4 ? 10-11.

3. Чи можна здійснити наступні реакції:

AgCl? + KBr ® AgBr? + KCl;

CdS? + FeCl2 ® CdCl2 + FeS??

Відповідь обґрунтуйте.

4. Обчисліть константу дисоціації слабкого однокіслотного підстави, якщо рН його 0,001 розчину дорівнює 9.

5. При якій температурі кипить розчин, якщо в 1500 г води розчинено 3 моль глюкози С6Н12О6? Ебуліоскопічна постійна води Е = 0,516.

6. У розчині якої солі рН = 7: NH4I; KF; NH4CN; BeSO4.

 Контрольна робота 2 | Контрольна робота 2
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати