ББК 65.040 | Цілі самостійної позааудиторної роботи | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми |

загрузка...
загрузка...
На головну

Мета та завдання навчальної дисципліни

  1. I. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  2. II. Тестові завдання
  3. V. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМАНДИРА ПІДРОЗДІЛУ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  4. VI. Визначення домашнього завдання
  5. VI. Особливості профілактичної бесіди з військовослужбовцями схильними до порушення дисципліни
  6. Анотація дисципліни
  7. Аудиторні завдання

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» є сформувати у студентів комплекс теоретичних знань і практичних навичок щодо управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» є вивчення теорії, вітчизняного і світового досвіду оцінювання та управління конкурентоспроможністю підприємств.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти компетенціями:

Інструментальними: здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу з різних джерел (підручник, навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.), ефективно організовувати свій робочій час.

Міжособистісними:здатність аргументувати пропозиції при розв'язанні конкретних задач по забезпеченню конкурентоспроможності підприємства стосовно розширення та створення нових виробничих потужностей, розробки маркетингових прогнозів, формування комплексу пов'язаних з товарами послуг.

Системними:здатність використовувати існуючі підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства на практиці; здатність володіти економічною інформацією для прийняття рішень з оцінки конкурентоспроможності підприємства; володіння знаннями про параметри конкурентоспроможності підприємства і таке інше.

Спеціальними:здатність використовувати існуючі підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства на практиці; здатність володіти економічною інформацією для прийняття рішень з оцінки конкурентоспроможності підприємства; виконувати аналітичні розрахунки з аналізу конкурентоспроможності підприємства з порівнянням товарів конкурентів між собою; вміння аргументувати пропозиції при розв'язанні конкретних задач по забезпеченню конкурентоспроможності підприємства стосовно розширення та створення нових виробничих потужностей, розробки маркетингових прогнозів, формування комплексу пов'язаних з товарами послуг і таке інше.ПЕРЕДМОВА | Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати