На головну

Вкажіть номер пропозиції, що містить правильну відповідь на

  1. Ex. 6. Випишіть з тексту іменники в множест-венном числі, вкажіть їх вихідну форму.
  2. I. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в кожному з них видо-часову форму і стан дієслова-присудка. Переведіть пропозиції на російську мову.
  3. I. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в кожному з них видо-часову форму і стан дієслова-присудка. Переведіть пропозиції на російську мову.
  4. II. Робота з одновимірним і двовимірним масивами
  5. III. Аргументуйте свою відповідь аналізом пластичних форм.
  6. III. Перепишіть наступні пропозиції, що містять різні форми порівняння і перекладіть їх на російську мову.
  7. IV. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в них видо-часові форми дієслів і вкажіть їх інфінітив; переведіть пропозиції на російську мову.

поставлене запитання:

What did Tsiolkovsky develop in his work on the effects of speed?

1. He developed the theory of space travel.

2. He developed the principle of hermetically sealed space capsules.

3. He developed the principle of orbiting a sputnik around the Earth.

варіант 5

I. Перепишіть наступні пропозиції; підкресліть в кожному з них дієслово-присудок і визначте його видо-часову форму і заставу. Переведіть пропозиції на російську мову. У розділі (б) зверніть увагу на переклад пасивних конструкцій.

а) 1. I believe he has read many lectures of this kind.

2. We are planning to launch a new product.

3. He was translating an English newspaper when we entered the library.

б) 1. On October 4, 1957 the first man-made sputnik of the Earth was launched

into space.

2. He is regarded as the founder of political economy.

II. Перепишіть наступні пропозиції; підкресліть Participle I і Participle II і встановіть функції кожного з них, тобто вкажіть, чи є воно визначенням, обставиною або частиною дієслова-присудка. Переведіть пропозиції на російську мову.

1. While doing his work he made an important discovery.

2. He wrote a great deal of works devoted to this subject.

3. We arrived at a definite decision considering the matter carefully.

4. Unless properly treated this metal must not be applied for space technology.

5. The student translating the text from Russian into English knows the

language well.

 | Sergei Pavlovich Korolyov - the Founder of Practical Cosmonautics

IV. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в них видо-часові форми дієслів і вкажіть їх інфінітив; переведіть пропозиції на російську мову. | А) показником 3-ї особи однини дієслова в Present Indefinite; | Edinburgh | III. Перепишіть наступні пропозиції, що містять різні форми порівняння і перекладіть їх на російську мову. | WASHINGTON | Контрольна робота № 2 | M. V. LOMONOSOV | Вкажіть номер пропозиції, що містить правильну відповідь на | D. MENDELYEEV | A GREAT INVENTION OF RUSSIAN SCIENTIST |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати