На головну

Переведіть пропозиції на російську мову.

  1. Ex 2. Припиніть пропозиції іспользуяPastPerfect.
  2. I. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в кожному з них видо-часову форму і стан дієслова-присудка. Переведіть пропозиції на російську мову.
  3. I. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в кожному з них видо-часову форму і стан дієслова-присудка. Переведіть пропозиції на російську мову.
  4. III. Перепишіть наступні пропозиції, що містять різні форми порівняння і перекладіть їх на російську мову.
  5. IV. Перепишіть наступні пропозиції та переведіть їх на російську мову, звертаючи увагу на бессоюзное підпорядкування.
  6. IV. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в них видо-часові форми дієслів і вкажіть їх інфінітив; переведіть пропозиції на російську мову.
  7. SQL. Пропозиції GROUP BY і HAVING.

ВСТУП

Дане навчально-методичний посібник призначений для самостійної роботи студентів-заочників 2 курсу всіх спеціальностей і являє собою другу частину навчально-методичного комплексу, розрахованого на два роки навчання.

Посібник укладено відповідно до вимог програми з іноземних мов для немовних вузів.

Мета даного посібника - розвиток навичок читання і перекладу іншомовних тестів зі словником, а також контроль розуміння прочитаного.

Посібник складається з 2 контрольних робіт, в кожну з яких включені п'ять варіантів. У контрольну роботу входять предтекстовие завдання, що вимагають опрацювання граматичного матеріалу, тексти для читання і перекладу, а також текстові завдання на розуміння змісту окремих частин тексту.

Контрольна робота № 1

Варіант 1

I. Перепишіть наступні пропозиції. Визначте за граматичними ознаками, якою частиною мови є слова, оформлені закінченням -s і яку функцію це закінчення виконує, т. Е служить воно:

А) показником 3-ї особи однини дієслова в Present Indefinite;

Б) ознакою множини іменника;

В) показником присвійного відмінка іменника.

Переведіть пропозиції на російську мову.

1. St. Basil's cathedral is a masterpiece of Russian architecture.

2. Everybody knows Red Square because Kremlin is situated there.

3. Kremlin's magnificient cathedrals, palaces and Spassky Tower with the clock

attract the tourists 'attention.

4. Moscow is famous for its museums.

5. The number of new streets in Moscow increases every month.

 Класифікація видів економічної діяльності | V. Прочитайте і усно перекладіть на російську мову з 1-го по 6-й абзаци тексту. Перепишіть і письмово переведіть 2,3,5 і 6 абзаци.

А) показником 3-ї особи однини дієслова в Present Indefinite; | ST. PETERSBURG | А) показником 3-ї особи однини дієслова в Present Indefinite; | IV. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в них видо-часові форми дієслів і вкажіть їх інфінітив; переведіть пропозиції на російську мову. | А) показником 3-ї особи однини дієслова в Present Indefinite; | Edinburgh | III. Перепишіть наступні пропозиції, що містять різні форми порівняння і перекладіть їх на російську мову. | WASHINGTON | Контрольна робота № 2 | M. V. LOMONOSOV |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати