Головна

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи № 1

  1. D.2. Режими роботи ліній передач
  2. I. допоміжних роботах.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Методичні рекомендації щодо вивчення
  5. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  6. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи

Контрольна робота, в разі необхідності, ілюструється малюнками, схемами, фотографіями. Кожне питання роботи повинен бути чітко виділено.

Загальний обсяг контрольної роботи повинен становити 18-20 зошитових сторінок. На кожній сторінці тексту залишаються поля (4 см).

В кінці роботи наводиться список використаної літератури.

Більшість теоретичних питань контрольної роботи досить докладно висвітлені в підручниках. Деякий матеріал необхідно висвітлити, використовуючи додаткову літературу, інструкції та настанови. Зразки документів, які фіксують лісопорушення, наводяться в додатках.

При складанні протоколів (актів) треба мати на увазі, що їх загальна частина заповнюється довільно, а розрахункова - заповнюється відповідно до умов питання (завдання). Розраховуючи втрати деревини в результаті пожеж (втрати товарної цінності лісу) при вирішенні завдань № 61-70, необхідно користуватися спеціальними таблицями, наведеними в «Інструкції про порядок притягнення до відповідальності за порушення лісового законодавства» від 22.04. 1986, якщо немає більш пізніх видань.

Щоб уникнути зайвих розрахунків по визначенню процентного співвідношення територій з різним ступенем пошкодження деревостанів низовими пожежами дозволяється поняття «інтенсивність пожежі» переносити на поняття «ступінь пошкодження деревостанів низовими пожежами».

Приклад: «низової побіжний, інтенсивність середня» - вважати, що подібний пожежа дає на всій площі (їм пройденої) середню ступінь пошкодження.

При вирішенні завдань № 71-80 необхідно строго дотримуватися Постанов № 273 від 8 травня 2007 року і № 806 від 26 листопада 2007 р Студенти-заочники повинні уважно ознайомитися з формулюванням потрібного виду лісопорушення і розміру стягнення, а так само вивчити методику обчислення розміру шкоди.

Примітка: розряд висот для всіх порід можна приймати довільно, роблячи прив'язку до місцевих умов.

 Практичні заняття | Приклади розв'язання задач

Методичні вказівки | Практичні заняття. | Методичні вказівки | Практичні заняття. | Методичні вказівки | Практичні заняття. | Методичні вказівки | Практичні заняття. | Методичні вказівки | Методичні вказівки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати